Praktikavõimalused Statistikaametis

Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus, mis on suunatud omandatud teadmiste ja oskuste rakendamisele töökeskkonnas õppeasutuse määratud vormis ning praktikakoha juhendaja juhendamisel. Praktika korraldamise ja toimumise korra kinnitab ülikooli nõukogu. Seega võib praktika aeg ja kestus kooliti olla erinev.

Statistikaametisse on võimalik erialasele praktikale tulla üliõpilastel, kes

  • õpivad erialadel, mis on seotud statistikavaldkondadega, s.o keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majandusega. Kokkuleppel võib praktika sooritada ka Statistikaameti tugiüksustes (personalitöö, õigus- ja asjaajamine, turundus jm);
  • on läbinud õppeprogrammis aineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide mahus;
  • valdavad eesti keelt kõrgtasemel ja inglise keelt kesktasemel;
  • tunnevad tööks vajalikke teksti- ja andmetöötlusprogramme (eriti Excel).

Praktika Statistikaametis on tasustamata ning oleneb ameti võimalustest ja vajadustest.

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • CV;
  • motiveeritud avaldus/taotlus (millises struktuuriüksuses ja miks on soov praktikat teha, praktika kestus ja soovitav tegemise aeg);
  • kooli praktikajuhend (selle puudumisel esitada muu praktika sisu kirjeldav dokument või kirjutada taotluses, millise valdkonna ja milliste tööülesannetega on soov praktika käigus tutvuda).

Taotlused suvepraktika tegemiseks palume esitada hiljemalt 1. maiks.

Dokumendid palume saata e-posti aadressile personal at stat dot ee pealkirjaga „PRAKTIKA“.

Kõiki praktikasoove menetleme individuaalselt.
Kandidaatidega võtame ühendust kolme nädala jooksul pärast praktikataotluse saamist.
Positiivse otsuse korral sõlmime praktikandi ja Statistikaameti vahel lepingu.