IV kvartali keskmine palk üle 12 000 krooni

pressiteade nr 23

2007. aasta IV kvartalis oli ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide täis- ja osalise tööajaga töötajate keskmine brutopalk kuus 12 270 krooni ja tunnis 72,43 krooni,a teatab Statistikaamet. Eelmise aasta IV kvartaliga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 20,1% ja brutotunnipalk 20,2%.

Nii keskmine brutokuupalk kui ka -tunnipalk tõusis 2006. aasta IV kvartaliga võrreldes kõige enam kalapüügi tegevusalal (vastavalt 44,0% kuus ja 53,2% tunnis) ning kõige vähem metsamajanduse tegevusalal (vastavalt 8,5% kuus ja 9,7% tunnis).

Keskmine brutopalk oli oktoobris 11 564 krooni, novembris 12 120 krooni ja detsembris 13 174 krooni.

Lühiajastatistikas mõõdetakse keskmist brutopalka kui tööjõukulu komponenti. Tööjõukulu hõlmab brutopalka ning tööandja sotsiaalmakseid, -hüvitisi ja -toetusi palgatöötajatele.

2007. aasta IV kvartalis oli tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus 16 518 krooni ja tunnis 106,27 krooni. Eelmise aasta IV kvartaliga võrreldes tõusis keskmine tööjõukulu töötaja kohta kuus 20,2% ja tunnis 20,4%.

Keskmine tööjõukulu töötaja kohta nii kuus kui ka tunnis tõusis 2006. aasta IV kvartaliga võrreldes kõige enam kalapüügi tegevusalal (vastavalt 42,7% kuus ja 41,6% tunnis) ning kõige vähem metsamajanduse tegevusalal (vastavalt 9,4% kuus ja 9,6% tunnis).

Keskmine brutokuupalk, I kvartal 2003 – IV kvartal 2007 (krooni)

 AastaI kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
20036 7236 3336 9156 4317 127
20047 2876 7487 4177 0217 704
20058 0737 4278 2917 7868 690
20069 4078 5919 5319 06810 212
2007 10 32211 54910 89912 270

Palgatöötaja keskmine brutopalk ja tööjõukulu kuus, IV kvartal 2007

Palgatöötaja keskmine brutopalk ja tööjõukulu tunnis, IV kvartal 2007


a Avaldatud keskmised brutokuupalgad on taandatud täistööajaga töötajale, et oleks võimalik võrrelda palku tööaja pikkusest olenemata. Kuupalga arvestamise alus on tasu tegelikult töötatud aja ja mittetöötatud aja eest. Tunnipalgas tasu mittetöötatud aja eest (puhkusetasu, hüvitised jm) ei kajastu.

 

Täpsem teave:

Mare Kusma
Talitusejuhataja
Palgastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9221

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.