Välisturistide arv majutusettevõtetes suurenes

pressiteade nr 31

Majutusettevõtete teenuseid kasutas 2009. aasta jaanuaris 62 000 välisturisti, mis oli 8% rohkem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet.

Eelmise aasta jaanuariga võrreldes peatus majutusettevõtetes oluliselt rohkem turiste Venemaalt (37%) ja Soomest (11%). Detsembris-jaanuaris saabub Eestisse aastavahetust veetma rohkelt turiste Venemaalt ja majutusteenuseid kasutanud Venemaa turistide arv on nendel kuudel tunduvalt suurem kui suvel, turismi kõrghooajal. Venemaa turistid moodustasid jaanuaris majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest viiendiku. Teistest peamistest turismi partnerriikidest — Lätist, Rootsist, Leedust, Suurbritanniast, Norrast — saabus majutusettevõtetesse vähem turiste kui eelmise aasta jaanuaris.

Eesti elanike hulgas ei olnud majutusettevõtete teenuste kasutamine nii populaarne kui aasta tagasi jaanuaris. Majutusettevõtete teenuseid kasutas viiendiku võrra vähem siseturiste. Tööreisidel osalenute arv vähenes 29% ja puhkusereisijate arv 5%.

Kokku kasutas 2009. aasta jaanuaris majutusettevõtete teenuseid 112 000 turisti, eelmise aasta jaanuariga võrreldes vähenes turistide arv 6%. Jaanuaris pakkus külastajatele teenust 717 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 16 200 tuba ja 34 600 voodikohta. Tubade täitumus oli 27% ja see jäi kahe protsendipunkti võrra väiksemaks kui eelmise aasta jaanuaris. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 451 krooni, eelmise aasta jaanuariga võrreldes oli see 5 krooni kallim.

Majutamine piirkonna järgi, jaanuar 2009

Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 717 156 53 69 195 244
Toad 16 155 7 532 1 145 903 3 421 3 154
Voodikohad 34 580 15 348 2 349 2 067 7 477 7 339
Tubade täitumus, % 27 32 30 15 20 24
Voodikohtade täitumus, % 21 26 24 12 16 18
Majutatud 112 282 62 614 7 178 4 766 15 993 21 731
Ööbimised 227 987 124 876 17 778 7 908 37 534 39 891
Eesti elanikud 89 787 19 219 10 416 6 151 22 450 31 551
väliskülastajad 138 200 105 657 7 362 1 757 15 084 8 340
Ööpäeva keskmine maksumus, krooni 451 525 412 426 309 378

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.