Majanduslangus süvenes I kvartalis

pressiteade nr 55

Esialgsel hinnangul vähenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2009. aasta I kvartalis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 15,6%, teatab Statistikaamet.

SKP vähenes neljandat kvartalit järjest. 2008. aasta IV kvartalis vähenes SKP 9,7%.

Võrreldes IV kvartaliga vähenes sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP I kvartalis 6,5%.

Lisandväärtus vähenes enamikul tegevusaladel. Tegevusalade, mille lisandväärtus kasvas, mõju SKP-le on väike.

SKP vähenemist mõjutas kõige enam töötleva tööstuse, ehituse ning jae- ja hulgikaubanduse lisandväärtuse järsk vähenemine. Töötlevas tööstuses vähenes lisandväärtus kõikidel tegevusaladel seoses jätkuvalt väikese siseturu nõudluse ja sellest tulenevalt tellimuste vähenemisega. Samuti vähenes töötleva tööstuse toodangu eksport nõrga välisnõudluse tõttu. Ehituse lisandväärtuse kiiret vähenemist põhjustas eluruumide ehitusmahu kiire vähenemine.

Finantsvahenduses loodud lisandväärtuse vähenemine süvenes I kvartalis tegevusala ettevõtete teenustasutulude ning finants- ja intressitulude olulise vähenemise tõttu.

Seoses madala tootmis- ja tarbimisaktiivsusega jätkus reaalarvestuses tootemaksude laekumise vähenemine. Samas, tootemaksude laekumine nominaalarvestuses suurenes tänu möödunud aasta I kvartali madalale aktsiisimaksude laekumise baasile.

SKP reaalkasv, I kvartal 2004 – I kvartal 2009


Kompleksse metoodika järgi arvutatud ja täpsustatud 2009. aasta I kvartali SKP avaldab Statistikaamet 9. juunil.

Täpsem teave:

Tõnu Mertsina
Talitusejuhataja
Rahvamajanduse arvepidamise talitus
Statistikaamet
Tel 625 9353