Novembris suurenes nii eksport kui ka import

pressiteade nr 6

Kaupade eksport kasvas 2016. aasta novembris võrreldes 2015. aasta novembriga 6% ja import 7%, teatab Statistikaamet. Ekspordi kasvu mõjutas enim puidu ja puittoodete ning mehaaniliste seadmete väljaveo suurenemine ning impordi kasvu metalli ja metalltoodete sisseveo kasv.

2016. aasta novembris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,1 miljardi euro väärtuses ning imporditi Eestisse 1,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 113 miljonit eurot (2015. aasta novembris 94 miljonit eurot).

Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid 2016. aasta novembris Rootsi (17% Eesti koguekspordist), Soome (17%) ja Läti (8%). Eksport kasvas enim Soome ja Saksamaale (vastavalt 22 miljonit ja 16 miljonit eurot), Soome peamiselt elektrienergia ja Saksamaale kommunikatsiooniseadmete väljaveo suurenemise tõttu. Eksport kahanes enim Lätti ja Hollandisse.

Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning puitu ja puittooteid. Väljaveo suurenemist mõjutas puidu ja puittoodete ning mehaaniliste seadmete eksport. Vähenes elektriseadmete ning paberi ja pabertoodete eksport.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 2016. aasta novembris 72% kogu ekspordist. Võrreldes 2015. aasta novembriga suurenes 2016. aasta novembris Eesti päritolu kaupade väljavedu 7%, samas re-eksport ehk välismaalt sisse toodud kaupade taasväljavedu 2%. Eesti päritolu kaupade ekspordi kasvu mõjutas enim puidu ja puittoodete (sh okaspuidust hööveldatud lauad, aknad), mehaaniliste seadmete (sh seadmete, mehhanismide osad, liftid, tõstukid) ja mineraalsete toodete (sh põlevkiviõli, elektrienergia) väljaveo suurenemine. Enim kahanes Eesti päritolu paberi ja pabertoodete eksport, sest vähem veeti välja trükitooteid ja puidutselluloosi.

Eesti päritolu kaupa veetakse enim Rootsi, Soome ja Saksamaale. Kõige enam kasvas Eesti päritolu toodete väljavedu Saksamaale (13 miljoni euro võrra).

2016. aasta novembris imporditi kõige enam kaupu Soomest (12% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%) ja Leedust (10%). Kõige rohkem kasvas import Leedust ja Prantsusmaalt. Enim kahanes import Soomest.

Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning mehaanilisi seadmeid. Enim mõjutas impordi kasvu metalli ja metalltoodete ning keemiatööstuse tooraine ja toodete sisseveo suurenemine. Enim kahanes elektriseadmete sissevedu.

2016. aasta novembris kasvasid ekspordihinnad 3% ja impordihinnad 1% võrra.

Võrreldes 2016. aasta oktoobrit sama aasta novembriga, kasvas novembris eksport 3% ja import jäi samale tasemele.

diagramm: Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2014–2016

Võrreldes 2016. aasta oktoobrit sama aasta novembriga, kasvas novembris eksport 3% ja import jäi samale tasemele.
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 063,5 100 6 KOKKU 1 176,0 100 7
EL-28 782,9 74 5 EL-28 976,7 83 6
EA-19 492,4 46 5 EA-19 701,3 60 7
EL välised riigid 280,6 26 9 EL välised riigid 199,3 17 13
1.Rootsi 182,3 17 -2 1.Soome 146,3 12 -11
2.Soome 178,8 17 14 2.Saksamaa 128,4 11 8
3.Läti 87,9 8 -14 3.Leedu 120,2 10 17
4.Venemaa 73,3 7 2 4.Läti 110,9 9 12
5.Saksamaa 66,9 6 31 5.Rootsi 92,6 8 -3
6.Leedu 62,4 6 3 6.Poola 84,2 7 7
7.Norra 47,5 4 16 7.Venemaa 67,8 6 12
8.Taani 40,8 4 43 8.Holland 62,6 5 15
9.Holland 29,5 3 -28 9.Hiina 42,6 4 12
10.Suurbritannia 24,5 2 -15 10.Prantsusmaa 35,1 3 80
Eksport ja import kaubajaotise järgi, november 2016
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 063,5 100 6 1 176,0 100 7 -112,6
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 123,5 12 6 133,0 11 9 -9,6
Mineraalsed tooted (V) 78,9 7 -1 107,5 9 -1 -28,5
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 52,2 5 6 100,7 9 16 -48,5
Kummi- ja plasttooted (VII) 34,3 3 6 64,3 5 5 -30,0
Puit ja puittooted (IX) 112,6 11 13 39,0 3 13 73,6
Paber ja pabertooted (X) 28,9 3 -8 25,3 2 4 3,5
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 32,4 3 3 56,3 5 11 -24,0
Metall ja metalltooted (XV) 71,3 7 1 102,4 9 25 -31,1
Mehaanilised masinad (84) 83,5 8 16 117,3 10 5 -33,8
Elektriseadmed (85) 208,3 20 -2 194,7 17 -2 13,6
Transpordivahendid (XVII) 63,4 6 13 111,4 9 4 -48,0
Mitmesugused tööstustooted (XX) 97,7 9 4 34,1 3 1 63,6
Muu 76,4 6 25 89,8 8 16 -13,4

Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.12.2016, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 21.12.2016. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 13 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Alates 2016. aasta jaanuarist avaldab Statistikaamet iga kuu Eesti päritolu kaupade eksporti. Andmed on kättesaadavad statistika andmebaasis. Aegrida algab 2013. aastast.

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis ja valmistabelites. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.