Statistikaamet tunnustab parimaid koostööpartnereid

pressiteade nr 15

Statistikaamet valis 2016. aasta andmeesitajaks Eesti Energia AS-i, statistikasõbralikuks andmekogupartneriks Siseministeeriumi ja statistikasõbralikuks teaduspartneriks Tõnu Kollo Tartu Ülikoolist.

„Aasta parimate tiitleid annab Statistikaamet välja kolmandat aastat ja meie eesmärk on väärtustada ning esile tõsta andmeesitajate, andmekogu- ja teaduspartnerite panust riikliku statistika tegemisse,“ selgitas Statistikaameti peadirektor Andres Oopkaup.

Statistikaamet kasutab statistikatööde tegemisel eelkõige riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudesse kogutud andmeid, kui nende andmete alusel on võimalik teha riikliku statistika kvaliteedikriteeriumidele vastavat statistikat. 67% statistikatööde puhul kasutab Statistikaamet andmekogude andmeid. Aasta andmekogupartneri tiitliga tunnustab Statistikaamet ameti töö sujuvale ja tõrgeteta toimimisele kõige rohkem kaasa aidanud asutust. Sel aastal anti tiitel Siseministeeriumile, kes peab rahvastikuregistrit. „Rahvastikuregister on Statistikaameti strateegiline partner statistikatööde tegemisel ja loenduste korraldamisel. Registripidaja on näidanud tahet aidata ette valmistada järgmist rahvaloendust ja parandada andmekvaliteeti registris,“ tõi Andres Oopkaup esile.

2016. aastal esitas Statistikaametile andmeid ligi 40 000 ettevõtet ja asutust ehk 39% Eestis tegutsevatest ettevõtetest ja asutustest. Andmeesitajailt kogutakse andmeid küsimustikega. Et andmeesitajate koormust ühtlasemalt jaotada, kasutatakse võimaluse korral valikuuringuid, kus andmeid esitab ainult osa uuringu sihtrühmast. Suurettevõtted täidavad mitut küsimustikku ja annavad seeläbi suure panuse usaldusväärse riikliku statistika valmimisse. „Eelmise aasta parimaks andmeesitajaks valitud Eesti Energia AS on silma paistnud eeskujuliku andmete esitamise ja pikaajalise meeldiva koostööga,“ märkis Oopkaup.

„Aasta teaduspartneri tiitli saanud Tartu Ülikooli professor Tõnu Kollo puhul soovime tunnustada tema pikaajalist ja tõhusat panust riikliku statistika arendamisse,“ märkis Oopkaup. Tõnu Kollo on Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi professor ja statistikanõukogu esimees. Tal on oluline roll statistikaspetsialistide ettevalmistamisel Tartu Ülikoolis, kus ta on töötanud õppejõuna, matemaatilise statistika instituudi juhatajana (2011–2012) ning matemaatika-informaatika teaduskonna dekaanina (2012–2015). Tõnu Kollo on põhjalikult uurinud Eesti statistika ajalugu, sh Eesti Statistika Keskbüroo esimese juhi Albert Pulleritsu tegevust. Ta on osalenud Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia konkursikomisjoni töös.

Parimate koostööpartnerite tänukirjad ja meened antakse üle täna, 1. veebruaril 2017 Statistikaameti üldkoosolekul.

Täpsem teave:

Anu Ots
Statistikaameti kommunikatsioonijuht
Tel 625 9296
Mob 50 61 790