Jaanuari tööstustoodangu maht oli suurem kui aasta eest

pressiteade nr 26

Pressiteadet on parandatud 03.03.2017. Palume lugeda õigeks punasega märgitud andmed.

Tööstusettevõtted tootsid 2017. aasta jaanuaris 7% rohkem toodangut kui eelmise aasta jaanuaris, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes mäetööstuses ja töötlevas tööstuses, kuid vähenes energeetikas.

Jaanuaris toodeti töötlevas tööstuses 7% rohkem toodangut kui 2016. aasta samal kuul. Toodangu kasv oli laiapõhjaline – kaks kolmandikku tööstusharudest ületasid jaanuaris eelmise aasta jaanuari mahtu. Mahu kasvu põhjustas eelkõige puittoodete, elektriseadmete ja metalltoodete tootmise suurenemine. Toodang suurenes ka tekstiili, mootorsõidukite ja ehitusmaterjali tootmises. Toodang vähenes elektroonikaseadmete, toiduainete ja mööbli tootmises.

Välisturule müüdi jaanuaris 69% kogu töötleva tööstuse toodangust. 2016. aasta jaanuariga võrreldes suurenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 14% ja müük kodumaisele turule 8%. 2017. aasta jaanuaris oli 2 tööpäeva rohkem kui mullu.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2017. aasta jaanuaris nii tööstuses kokku kui ka töötlevas tööstuses sama palju toodangut kui eelmisel kuul.

2016. aasta jaanuariga võrreldes toodeti elektrit 6% rohkem ja soojust 13% vähem.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2008 – jaanuar 2017

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, jaanuar 2017
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU 0,2 12,1 6,6
Energeetika 3,9 -1,8 -1,8
Mäetööstus 7,5 41,8 36,1
Töötlev tööstus 0,2 13,2 7,2
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -9,4 -1,5 -6,9
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -1,5 14,2 9,1
toiduainete tootmine -3,4 3,4 -0,5
metalltoodete tootmine 7,0 21,0 12,9
elektriseadmete tootmine -11,4 21,2 12,7
tekstiilitootmine 5,2 23,5 15,5
mööblitootmine 1,3 0,4 -6,9
mootorsõidukite tootmine 11,7 19,9 14,3
ehitusmaterjali tootmine 4,2 18,9 13,4
masinate ja seadmete tootmine -0,1 6,8 -0,2

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika aluseks on küsimustik „Tööstus”, mille esitamise tähtaeg oli 17.02.2017 ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine”, mille esitamise tähtaeg oli 10.02.2017. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 8 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).