Veebruari tööstustoodangu maht oli suurem kui aasta eest

pressiteade nr 38

Tööstusettevõtted tootsid 2017. aasta veebruaris 9% rohkem toodangut kui eelmise aasta veebruaris, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes nii energeetikas ja mäetööstuses, kui ka töötlevas tööstuses.

Veebruaris toodeti töötlevas tööstuses 6% rohkem toodangut kui 2016. aasta samal kuul. Toodangu kasv oli laiapõhjaline – enam kui kaks kolmandikku tööstusharudest ületasid veebruaris eelmise aasta veebruari mahtu. Mahu kasvu põhjustas eelkõige puittoodete, metalltoodete ja elektriseadmete tootmise suurenemine. Toodang suurenes ka tekstiili, mootorsõidukite ja ehitusmaterjali tootmises. Toodang vähenes elektroonikaseadmete ja mööbli tootmises.

Välisturule müüdi veebruaris 69% kogu töötleva tööstuse toodangust. 2016. aasta veebruariga võrreldes suurenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 2% ja müük kodumaisele turule 6%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2017. aasta veebruaris tööstuses kokku 2% rohkem toodangut kui eelmisel kuul, sealhulgas töötlevas tööstuses 3% rohkem.

2016. aasta veebruariga võrreldes toodeti elektrit 33% ja soojust 9% rohkem.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, veebruar 2017
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU 2.3 8.2 9.0
Energeetika -0.1 23.4 23.4
Mäetööstus 1.2 33.8 34.6
Töötlev tööstus 2.6 5.0 5.8
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -2.8 -15.0 -14.3
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 1.3 6.6 7.3
toiduainete tootmine 2.1 1.1 1.7
metalltoodete tootmine -0.5 13.0 14.2
elektriseadmete tootmine 1.6 5.2 6.3
tekstiilitootmine -4.7 2.5 3.5
mööblitootmine 3.6 -7.9 -7.0
mootorsõidukite tootmine 1.3 8.8 9.6
ehitusmaterjali tootmine 6.4 10.9 11.6
masinate ja seadmete tootmine 2.1 4.0 5.0

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika aluseks on küsimustik „Tööstus”, mille esitamise tähtaeg oli 17.03.2017 ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine”, mille esitamise tähtaeg oli 10.03.2017. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 9 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).