Aprillis kaubavahetuse kasv pidurdus

pressiteade nr 69

Kaupade eksport kahanes 2017. aasta aprillis võrreldes eelmise aasta aprilliga 1% ning import kasvas 2%, teatab Statistikaamet. Ekspordi langust mõjutas oluliselt elektriseadmete väljaveo vähenemine.

2017. aasta aprillis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1 miljardi euro väärtuses ning imporditi Eestisse 1,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 189 miljonit eurot (2016. aasta aprillis 158 miljonit eurot).

Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid aprillis Soome (16% Eesti koguekspordist), Rootsi (15%) ja Läti (9%). Eksport kahanes enim Rootsi (49 miljonit eurot), kuhu viidi vähem elektriseadmeid. Eksport kasvas enim Saksamaale (16 miljonit eurot) ja Hollandisse (13 miljonit eurot). Saksamaale suurenes peamiselt metalli ja metalltoodete (sh metallijäätmed) ning Hollandisse mineraalsete toodete (sh põlevkivikütteõli) väljavedu.

Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid, mineraalseid tooteid ning metalli ja metalltooteid. Enim vähenes elektriseadmete (56 miljonit eurot) väljavedu. Samas kasvas mineraalsete toodete (36 miljonit eurot) ning metalli ja metalltoodete (23 miljonit eurot) eksport.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas aprillis 72% kogu ekspordist. Eesti päritolu kaupade väljavedu kahanes aprillis 3%, samas re-eksport kasvas 4%. Eesti päritolu kaupade ekspordi kahanemist mõjutas enim elektriseadmete (sh kommunikatsiooniseadmed) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (sh teravili) väljaveo vähenemine. Samas kasvas mineraalsete toodete (sh põlevkivikütteõli, elektrienergia) eksport.

2017. aasta aprillis imporditi kõige enam kaupu Soomest (13% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%), Leedust (9%), Poolast (9%) ja Rootsist (9%). Kõige rohkem kasvas import Türgist (24 miljonit eurot ehk 5 korda) ja Venemaalt (20 miljonit eurot). Türgist imporditi enim transpordivahendeid ja Venemaalt mineraalseid tooteid. Enim kahanes import USA-st.

Kaupadest imporditi Eestisse enim transpordivahendeid, elektriseadmeid, mehaanilisi masinaid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Enim kasvas transpordivahendite ja mineraalsete toodete ning kahanes elektriseadmete sissevedu.

2017. aasta aprillis langes väliskaubanduse ekspordi mahuindeks 15% ja impordi mahuindeks  võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 4%.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2015–2017

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, aprill 2017
Sihtriik,riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik,riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus,% Muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 036 100 -1 KOKKU 1 225 100 2
EU 28 745 72 -3 EU 28 1 000 82 1
Euroala 19 497 48 6 Euroala 19 703 57 1
EL välised riigid 292 28 3 EL välised riigid 225 18 4
1. Soome 161 16 -1 1. Soome 156 13 -5
2. Rootsi 154 15 -24 2. Saksamaa 132 11 -5
3. Läti 89 9 -1 3. Leedu 113 9 6
4. Venemaa 80 8 12 4. Poola 110 9 12
5. Saksamaa 77 7 27 5. Rootsi 108 9 18
6. Leedu 59 6 -5 6. Läti 98 8 1
7. Norra 41 4 -5 7. Venemaa 82 7 32
8. Holland 38 4 51 8. Holland 78 6 4
9. USA 34 3 40 9. Hiina 45 4 0
10. Taani 30 3 -15 10. Türgi 30 2 -
Eksport ja import kaubajaotise järgi, aprill 2017
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 036 100 -1 1 225 100 2 -189
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 83 8 -12 117 10 0 -34
Mineraalsed tooted (V) 104 10 53 114 9 14 -11
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 59 6 20 102 8 2 -43
Kummi- ja plasttooted (VII) 33 3 -8 64 5 -5 -31
Puit ja puittooted (IX) 111 11 3 41 3 8 70
Paber ja pabertooted (X) 28 3 -5 23 2 6 5
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 30 3 -16 52 4 -4 -22
Metall ja metalltooted (XV) 99 10 30 103 9 9 -4
Mehaanilised masinad (84) 85 8 13 127 10 -5 -42
Elektriseadmed (85) 183 18 -24 183 15 -19 -1
Transpordivahendid (XVII) 63 6 -7 198 16 58 -136
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 30 3 -19 27 2 1 3
Mitmesugused tööstustooted (XX) 94 9 -3 31 3 9 63
Muu 35 2 -3 43 4 -42 -8

Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.05.2017, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.05.2017. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 14 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis ja valmistabelites. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.