Juuli tööstustoodangu maht oli suurem kui aasta eest

pressiteade nr 95

Tööstusettevõtted tootsid 2017. aasta juulis 5% rohkem toodangut kui eelmise aasta juulis, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes mäetööstuses ja töötlevas tööstuses, kuid vähenes energeetikas.

Juulis toodeti töötlevas tööstuses 4% rohkem toodangut kui 2016. aasta samal kuul. Toodangu kasv oli laiapõhjaline – ligi kaks kolmandikku tööstusharudest ületasid juulis eelmise aasta juuli mahtu. Mahu kasvu põhjustas eelkõige toiduainete, metalltoodete ja elektriseadmete tootmise suurenemine. Toodang suurenes märgatavalt ka masinate ja seadmete ning ehitusmaterjalide tootmises. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang elektroonikaseadmete ja puittoodete tootmises.

Välisturule müüdi juulis kaks kolmandikku kogu töötleva tööstuse toodangust. 2016. aasta juuliga võrreldes suurenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 5% ja müük kodumaisele turule 13%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2017. aasta juulis nii tööstuses kokku kui ka töötlevas tööstuses 3% vähem toodangut kui eelmisel kuul.

2016. aasta juuliga võrreldes toodeti elektrit 5% vähem ja soojust 14% rohkem.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2008 – juuli 2017 (2010 = 100)

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, juuli 2017
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU -3,1 4,7 4,7
Energeetika -9,4 -2,3 -2,3
Mäetööstus 0,0 26,1 26,1
Töötlev tööstus -2,6 3,7 3,7
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -11,5 -2,9 -2,9
toiduainete tootmine 1,3 4,3 4,3
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 0,5 -8,8 -8,8
metalltoodete tootmine -2,5 6,8 6,8
elektriseadmete tootmine 2,5 16,9 16,9
mööblitootmine 0,3 1,0 1,0
mootorsõidukite tootmine -2,6 0,0 0,0
ehitusmaterjali tootmine -9,0 11,2 11,2
masinate ja seadmete tootmine 2,2 21,8 21,8
tekstiilitootmine 0,7 2,3 2,2

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika aluseks on küsimustik „Tööstus”, mille esitamise tähtaeg oli 17.08.2017 ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine”, mille esitamise tähtaeg oli 10.08.2017. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 10 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9223

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).