Juulis kasvas import enam kui eksport

pressiteade nr 99

Kaupade eksport kasvas 2017. aasta juulis võrreldes eelmise aasta juuliga 6% ja import 9%, teatab Statistikaamet. Impordi kasvu toetas metalli ja metalltoodete ning transpordivahendite sisseveo suurenemine.

2017. aasta juulis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 0,9 miljardi euro väärtuses ning imporditi Eestisse 1,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 197 miljonit eurot (2016. aasta juulis 153 miljonit eurot).

Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid Soome (15% Eesti koguekspordist), Rootsi (14%) ja Läti (10%). Soome eksporditi enim elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Rootsi elektriseadmeid ja transpordivahendeid (sh laevad), Lätti mineraalseid tooteid (sh elektrienergia) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Eksport kasvas enim Saksamaale (19 miljonit eurot), Venemaale ja Türki (mõlemasse 13 miljonit eurot). Saksamaale suurenes elektriseadmete (sh kommunikatsiooniseadmed), Venemaale mehaaniliste masinate ning Türki metallijäätmete väljavedu. Eksport kahanes enim Hollandisse (12 miljonit eurot), kuhu viidi vähem mineraalseid tooteid (sh põlevkivikütteõli).

Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid, põllumajandussaadusi ja toidukaupu, mineraalseid tooteid ning mehaanilisi masinaid. Enim kasvas keemiatööstuse tooraine ja toodete (16 miljonit eurot), puidu ja puittoodete (13 miljonit eurot) ning transpordivahendite (12 miljonit eurot) eksport. Samas vähenes elektriseadmete ja mineraalsete toodete väljavedu.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas juulis 71% kogu ekspordist. Eesti päritolu kaupade ekspordi kasvu mõjutas enim keemiatööstuse tooraine ja toodete (sh tihendussegud, muud mastiksid), puidu ja puittoodete (sh okaspuidust saematerjal) ning mehaaniliste masinate (sh konveierid) väljaveo suurenemine.

2017. aasta juulis imporditi kõige enam kaupu Soomest (13% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%) ja Leedust (9%). Soomest imporditi kõige rohkem elektriseadmeid ja mineraalseid tooteid (sh mootorikütus, elektrienergia), Saksamaalt mehaanilisi masinaid ja transpordivahendeid ning Leedust mineraalseid tooteid, põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Kõige rohkem kasvas import Poolast (17 miljonit eurot), Soomest (12 miljonit eurot) ja Lätist (11 miljonit eurot). Poolast suurenes transpordivahendite, Soomest ning Lätist metalli ja metalltoodete sissevedu. Enim kahanes import Ungarist.

Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid, transpordivahendeid ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Enim kasvas metalli ja metalltoodete, transpordivahendite ning kahanes elektriseadmete sissevedu.

2017. aasta juulis võrreldes möödunud aasta sama kuuga kasvas väliskaubanduse ekspordi mahuindeks 3% ja impordi mahuindeks 10%.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2015–2017

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, juuli 2017
Sihtriik,
riikide ühendus
Eksport,
mln eurot
Osatähtsus,
%
Muutus eelmise
aasta sama kuuga, %
Saatjariik,
riikide ühendus
Import,
mln eurot
Osatähtsus,
%
Muutus eelmise
aasta sama kuuga, %
KOKKU 939 100 6 KOKKU 1 135 100 9
EL 28 669 71 5 EL 28 933 82 8
Euroala 19 451 48 7 Euroala 19 675 59 8
EL välised riigid 270 29 6 EL välised riigid 203 18 13
1.Soome 141 15 -5 1.Soome 149 13 9
2.Rootsi 132 14 -4 2.Saksamaa 129 11 3
3.Läti 94 10 6 3.Leedu 101 9 1
4.Venemaa 77 8 20 4.Läti 95 8 12
5.Leedu 66 7 18 5.Rootsi 94 8 12
6.Saksamaa 65 7 42 6.Poola 89 8 23
7.Norra 32 3 -11 7.Holland 67 6 2
8.Suurbritannia 25 3 22 8.Venemaa 58 5 3
9.USA 24 3 15 9.Hiina 54 5 11
10.Prantsusmaa 21 2 86 10.Itaalia 31 3 2
Eksport ja import kaubajaotise järgi, juulis 2017
Kaubajaotis (-grupp)
kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi
Eksport Import Bilanss,
mln eurot
mln
eurot
osatähtsus,
%
muutus
eelmise
aasta sama
kuuga, %
mln
eurot
osatähtsus,
%
muutus
eelmise
aasta sama
kuuga, %
KOKKU 939 100 6 1 135 100 9 -197
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 80 9 2 122 11 9 -42
Mineraalsed tooted (V) 80 9 -8 96 8 -8 -15
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 58 6 39 100 9 18 -42
Kummi- ja plasttooted (VII) 31 3 2 66 6 13 -35
Puit ja puittooted (IX) 93 10 16 36 3 13 57
Paber ja pabertooted (X) 28 3 15 20 2 -1 7
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 31 3 2 53 5 12 -22
Metall ja metalltooted (XV) 73 8 13 109 10 32 -36
Mehaanilised masinad (84) 85 9 10 118 10 11 -34
Elektriseadmed (85) 175 19 -4 169 15 -10 6
Transpordivahendid (XVII) 69 7 21 130 11 25 -60
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 27 3 -17 25 2 8 2
Mitmesugused tööstustooted (XX) 72 8 1 32 3 12 40
Muu 36 3 18 59 5 22 -23

Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.08.2017, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 21.08.2017. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 14 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis ja valmistabelites. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.