Augusti tööstustoodangu maht oli suurem kui aasta eest

pressiteade nr 105

Tööstusettevõtted tootsid 2017. aasta augustis 5% rohkem toodangut kui eelmise aasta augustis, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes mäetööstuses ja töötlevas tööstuses, kuid vähenes energeetikas.

Augustis toodeti töötlevas tööstuses 6% rohkem toodangut kui 2016. aasta samal kuul. Toodangu kasv oli laiapõhjaline – enam kui kaks kolmandikku tööstusharudest ületasid augustis eelmise aasta augusti mahtu. Mahu kasvu põhjustas eelkõige puittoodete, toiduainete, metalltoodete ja elektriseadmete tootmise suurenemine. Toodang suurenes märgatavalt ka ehitusmaterjalide tootmises. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang elektroonikaseadmete ja mööblitootmises.

Välisturule müüdi augustis kaks kolmandikku kogu töötleva tööstuse toodangust. 2016. aasta augustiga võrreldes suurenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 3% ja müük kodumaisele turule 7%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2017. aasta augustis nii tööstuses kokku kui ka töötlevas tööstuses toodangut samas mahus kui eelmisel kuul.

2016. aasta augustiga võrreldes toodeti elektrit 15% vähem ja soojust 4% rohkem.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, august 2017
(protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetela Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelb
KOKKU 0,0 4,6 4,6
Energeetika -1,8 -11,7 -11,7
Mäetööstus 3,4 16,9 16,9
Töötlev tööstus -0,5 5,5 5,5
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 11,7 10,2 10,2
toiduainete tootmine 0,8 4,2 4,2
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -5,7 -14,2 -14,2
metalltoodete tootmine 0,7 9,1 9,1
elektriseadmete tootmine 0,4 15,7 15,7
mööblitootmine -8,9 -11,0 -11,0
mootorsõidukite tootmine 0,0 12,8 12,8
ehitusmaterjali tootmine 7,6 16,2 16,2
masinate ja seadmete tootmine -6,3 12,4 12,4
tekstiilitootmine -0,8 2,8 2,8

a Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

b Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Statistika aluseks on küsimustik „Tööstus”, mille esitamise tähtaeg oli 17.09.2017 ja küsimustik „Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine”, mille esitamise tähtaeg oli 10.09.2017. Statistikaamet avaldas kuu kokkuvõtte 9 tööpäevaga. Statistikatöö „Tööstustoodangu indeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Jaanika Tiido
Juhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 8422

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (tööstustoodangu mahuindeks ning elektrienergia ja soojuse tootmine).