Augustis kaubavahetus kasvas

pressiteade nr 110

Kaupade eksport kasvas 2017. aasta augustis võrreldes eelmise aasta augustiga 8% ja import 12%, teatab Statistikaamet. Kaubavahetuse kasvu mõjutas nii mineraalsete toodete kui ka mehaaniliste masinate ekspordi ja impordi suurenemine.

2017. aasta augustis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,1 miljardi euro väärtuses ning imporditi Eestisse 1,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 115 miljonit eurot (2016. aasta augustis 70 miljonit eurot).

Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid (kommunikatsiooniseadmed, trafod, juhtpuldid, jaotuskilbid), mineraalseid tooteid (põlevkivikütteõli, mootorikütus, elektrienergia) ning mitmesuguseid tööstustooteid (puitmajad, mööbel). Enim kasvas mineraalsete toodete (62 miljoni euro võrra), mehaaniliste masinate (19 miljoni euro võrra) ning metalli ja metalltoodete (17 miljoni euro võrra) eksport. Samas vähenes jätkuvalt elektriseadmete väljavedu (47 miljoni euro võrra).

Eesti päritolu kaupade osatähtsus oli augustis 73% kogu ekspordist. Eesti päritolu kaupade väljavedu kasvas augustis 11%, samas re-eksport suurenes 2%. Eesti päritolu kaupade ekspordi kasvu mõjutas enim mineraalsete toodete (põlevkivikütteõli), metalli ja metalltoodete (metallijäätmed) ning puidu ja puittoodete (puitgraanulid, okaspuidust puitmaterjal) väljaveo suurenemine.

Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid Soome (17% Eesti koguekspordist), Rootsi (13%) ja Läti (10%). Soome eksporditi enim elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Rootsi elektriseadmeid ja mitmesuguseid tööstustooteid (puitmajad, padjad, tekid), Lätti mineraalseid tooteid (elektrienergia) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (toorpiim). Eksport kasvas enim Hollandisse (ligi 2,5 korda ehk 30 miljonit eurot), Venemaale (18 miljonit eurot) ja Soome (17 miljonit eurot). Hollandisse suurenes põlevkivikütteõli, Venemaale kopplaadurite ja ekskavaatorite ning Soome raske kütteõli ja lehtvaltstoodete väljavedu. Eksport kahanes enim Rootsi.

Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid (kommunikatsiooniseadmete osad, mobiiltelefonid), põllumajandussaadusi ja toidukaupu (veinid, toiduvalmistised, kange alkohol), mehaanilisi masinaid (andmetöötlusseadmed, kopplaadurid, ekskavaatorid), mineraalseid tooteid (kütteõlid, gaasiõlid) ning transpordivahendeid (sõiduautod, nende osad). Enim kasvas mineraalsete toodete, mehaaniliste masinate ja transpordivahendite ning kahanes elektriseadmete sissevedu.

2017. aasta augustis imporditi kõige enam kaupu Soomest (12% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%), Rootsist (10%) ja Leedust (10%). Soomest imporditi kõige rohkem elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid, Saksamaalt mehaanilisi masinaid ja transpordivahendeid, Rootsist mineraalseid tooteid, transpordivahendeid ning Leedust mineraalseid tooteid, põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Kõige rohkem kasvas import Rootsist, Saksamaalt ja Soomest. Enim kahanes import Ungarist.

2017. aasta augustis võrreldes möödunud aasta sama kuuga kasvas väliskaubanduse ekspordi mahuindeks 4% ja impordi mahuindeks 10%.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2015–2017

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, august 2017
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus,% Muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 110 100 8 KOKKU 1 225 100 12
EL 28 796 72 9 EL 28 1 015 83 13
Euroala 19 558 50 20 Euroala 19 714 58 12
EL välised riigid 314 28 7 EL välised riigid 210 17 7
1.Soome 187 17 10 1.Soome 152 12 9
2.Rootsi 145 13 -16 2.Saksamaa 140 11 14
3.Läti 115 10 16 3.Rootsi 127 10 35
4.Venemaa 83 8 27 4.Leedu 119 10 9
5.Leedu 70 6 16 5.Läti 108 9 12
6.Saksamaa 69 6 18 6.Poola 84 7 13
7.Norra 54 5 14 7.Holland 73 6 16
8.Holland 50 5 - 8.Venemaa 69 6 14
9.Taani 26 2 -7 9.Hiina 51 4 2
10.Suurbritannia 24 2 4 10.Suurbritannia 36 3 37
Eksport ja import kaubajaotise järgi, august 2017
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 110 100 8 1 225 100 12 -115
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 89 8 8 130 11 4 -41
Mineraalsed tooted (V) 150 14 70 126 10 32 24
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 54 5 10 98 8 15 -44
Kummi- ja plasttooted (VII) 37 3 4 74 6 15 -37
Puit ja puittooted (IX) 104 9 14 41 3 18 63
Paber ja pabertooted (X) 28 3 -6 24 2 3 5
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 33 3 -7 62 5 1 -29
Metall ja metalltooted (XV) 92 8 23 114 9 17 -22
Mehaanilised masinad (84) 88 8 27 128 11 28 -40
Elektriseadmed (85) 186 17 -20 184 15 -2 2
Transpordivahendid (XVII) 63 6 3 120 10 19 -58
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 31 3 -7 27 2 -1 5
Mitmesugused tööstustooted (XX) 110 10 10 36 3 16 74
Muu 45 3 8 62 5 2 -17

Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.09.2017, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.09.2017. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 13 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Täpsem teave:

Evelin Puura
Juhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9259

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis ja valmistabelites. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.