Rahandussuhtarvude tellimine

Rahandussuhtarvude abil on igal ettevõtjal võimalik võrrelda oma äriühingu majandustulemusi sama või sarnase tegevusala ettevõtete keskmistega. Tabelis on üle 60 suhtarvu. Täpsem info

Tellida saab:

  • Rahandussuhtarvude tabel tellija äriühinguga sama või sarnase tegevusala ja töötajate arvuga äriühingute kohta — 10 eurot, kiirteenusena 20 eurot;
  • Rahandussuhtarvude tabel valitud tegevusala ja töötajate arvuga äriühingute kohta — 15 eurot, kiirteenusena 30 eurot;
  • Rahandussuhtarvude tabel valitud äriühingute kohta (vähemalt 10 äriühingut) — 20 eurot, kiirteenusena 40 eurot.

Hind kajastab statistilist informatsiooni ühe perioodi, ühe tegevusala ja konkreetse töötajate arvu kohta.


Nõutud teave on tähistatud tärniga (*).
** Kohustuslik juriidilisele isikule.

Tellija andmed

(täita juhul, kui soovite arvet teisel postiaadressil või e-postiga)


Soovin rahandussuhtarvude tabelit*
Tellimuse tüüp*


Töötajate arv
Valitud äriühingute grupp (vähemalt kümme)
Konfidentsiaalsuse tagamiseks peab gruppi kuuluma vähemalt kümme äriühingut.
Vähemalt kümne rea täitmist kontrollitakse.
Äriühingu nimi Äriregistri kood Aadress
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Vastust soovin saada*
Maksan*

Tellimustöid ei käibemaksustata.

Lisainfo

tel: 625 9300
e-post: stat at stat dot ee

Teenuste tingimusi kirjeldavad täpsemalt teenusstandardid.