Rahvamajanduse arvepidamine

Rahvamajanduse arvepidamine

artikkel
Annika Laarmaa
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 71)

2016. aasta teises pooles tugevnes Eesti majanduskasv, sisemajanduse koguprodukti suurenemisse panustas enamik tegevusalasid. Samuti suurenes nii sise- kui ka välisnõudlus. Kuigi sisenõudlust pidurdas ikka veel investeeringute langus, püsisid eratarbimiskulutused suured.

Väljaande kaas

Loe edasi

I kvartalis majanduse kasvutempo kiirenes

pressiteade nr 64

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes 2017. aasta I kvartalis võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 4,4%, teatab Statistikaamet.

Panus SKP kasvu,  I kvartal 2017

Loe edasi

Mullu Eesti majandus kasvas

pressiteade nr 22

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas 2016. aastal 2015. aastaga võrreldes 1,6%, teatab Statistikaamet. 2016. aasta IV kvartalis kasvas majandus 2015. aasta IV kvartaliga võrreldes 2,7%.

Tegevusalade panus SKP kasvu, IV kvartal 2016

Loe edasi

Teenindussektori osatähtsus maakondades on suurenenud

pressiteade nr 141

Üle poole Eesti majanduse lisandväärtusest loodi 2015. aastal endiselt Harju maakonnas, ent erinevused maakondade majandusstruktuuris on kasvanud, teatab Statistikaamet. Kogu Eesti lisandväärtusest 69% toodeti teeninduses ja sektori osatähtsus on viimase nelja aastaga suurenenud seitsmes maakonnas.

Kaart: SKP elaniku kohta

Loe edasi

III kvartali majanduskasvu vedasid transport, kaubandus ja energeetika

pressiteade nr 137

Täpsustatud andmetel suurenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2016. aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta III kvartaliga 1,3%, teatab Statistikaamet. Enim panustas SKP kasvu transpordi tegevusala, kasvu toetasid ka kaubandus ja energeetika.

Diagramm: SKP ja sisenõudluse reaalkasv võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, I kvartal 2010 – III kvartal 2016

Loe edasi