Rahvamajanduse arvepidamine

Teenindussektori osatähtsus on kasvanud kõigis maakondades

pressiteade nr 134

Enamik ehk 64% Eesti majanduse lisandväärtusest loodi 2016. aastal Harjumaal, teatab Statistikaamet. Endiselt kasvab teenindussektori osatähtsus, mis suurenes enamikus maakondades üle 2 protsendipunkti.

Eesti SKP maakonna järgi, 2016

Loe edasi

III kvartalis majanduskasv jätkus

pressiteade nr 125

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes 2017. aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 4,2%, teatab Statistikaamet.

Panus SKP kasvu tegevusala järgi, III kvartal 2017

Loe edasi

Majanduskasv kiirenes II kvartalis veelgi

pressiteade nr 93

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes 2017. aasta II kvartalis võrreldes eelmise aasta II kvartaliga 5,7%, teatab Statistikaamet.

Tegevusala panus SKP kasvu, II kvartal 2017

Loe edasi

Rahvamajanduse arvepidamine

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 71)
Annika Laarmaa

2016. aasta teises pooles tugevnes Eesti majanduskasv, sisemajanduse koguprodukti suurenemisse panustas enamik tegevusalasid. Samuti suurenes nii sise- kui ka välisnõudlus. Kuigi sisenõudlust pidurdas ikka veel investeeringute langus, püsisid eratarbimiskulutused suured.

Väljaande kaas

Loe edasi

I kvartalis majanduse kasvutempo kiirenes

pressiteade nr 64

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes 2017. aasta I kvartalis võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 4,4%, teatab Statistikaamet.

Panus SKP kasvu,  I kvartal 2017

Loe edasi

Mullu Eesti majandus kasvas

pressiteade nr 22

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas 2016. aastal 2015. aastaga võrreldes 1,6%, teatab Statistikaamet. 2016. aasta IV kvartalis kasvas majandus 2015. aasta IV kvartaliga võrreldes 2,7%.

Tegevusalade panus SKP kasvu, IV kvartal 2016

Loe edasi

Teenindussektori osatähtsus maakondades on suurenenud

pressiteade nr 141

Üle poole Eesti majanduse lisandväärtusest loodi 2015. aastal endiselt Harju maakonnas, ent erinevused maakondade majandusstruktuuris on kasvanud, teatab Statistikaamet. Kogu Eesti lisandväärtusest 69% toodeti teeninduses ja sektori osatähtsus on viimase nelja aastaga suurenenud seitsmes maakonnas.

Kaart: SKP elaniku kohta

Loe edasi

III kvartali majanduskasvu vedasid transport, kaubandus ja energeetika

pressiteade nr 137

Täpsustatud andmetel suurenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2016. aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta III kvartaliga 1,3%, teatab Statistikaamet. Enim panustas SKP kasvu transpordi tegevusala, kasvu toetasid ka kaubandus ja energeetika.

Diagramm: SKP ja sisenõudluse reaalkasv võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, I kvartal 2010 – III kvartal 2016

Loe edasi

III kvartalis kasvas majandus 1,1%

pressiteade nr 124

Esialgsetel andmetel suurenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2016. aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta III kvartaliga 1,1%, teatab Statistikaamet.

Diagramm: SKP, kaupade ekspordi ja tööstussektori lisandväärtuse reaalkasv võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga

Loe edasi

Eesti majanduse käekäik Euroopa mittefinantskontode taustal

Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 61)
Robert Müürsepp

Sisemajanduse koguprodukti (SKP) kõrval arvestatakse rahvamajanduse arvepidamises hulganisti muidki näitajaid, mis annavad olulist lisainfot piirkonna heaolu hindamisel ning võivad sellest tulenevalt muuta märkimisväärselt arusaama majanduses valitsevatest trendidest. Artikkel annab ülevaate selle arvepidamise mittefinantskontode süsteemist ning võrdleb Eesti näitajaid teiste Euroopa Liidu riikide näitajatega.

Väljaande kaas

Loe edasi