Rahvastikunäitajad ja koosseis

Demograafilised põhinäitajad on peamised rahvastikku iseloomustavad näitajad, mis on esitatud absoluutarvudes või kordajatena. Demograafilised põhinäitajad on loomulik iive, oodatav eluiga, sündimuse, suremuse, abiellumuse ja lahutumuse näitajad ning tööturusurveindeks ja ülalpeetavate määr.

Loe edasi

Eesti rahvaarv kasvas eelmisel aastal

pressiteade nr 8

Esialgsetel andmetel oli 2017. aasta 1. jaanuaril Eesti rahvaarv 1 317 800, mis on 1850 inimest rohkem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Rahvaarvu muutus, 2000–2016

Loe edasi

Noppeid ajaloost: usk

Statistikablogi

2016. aastal tähistab Eesti statistikasüsteem 95. aastapäeva. Eesti Vabariigis asutati 1. märtsil 1921 Riigi Statistika Keskbüroo, mille juhiks sai Albert Pullerits. Seda kuupäeva võibki pidada Eesti statistika sünnipäevaks. Statistikaamet avaldab aasta jooksul huvitavamaid noppeid 1920. aastate statistikaväljaannetest võrdluses sama valdkonna viimatiavaldatud näitajatega.

Loe edasi

Rahvastik ja suremus

artikkel
Helerin Äär
– Eesti piirkondlik areng. 2016. Regional Development in Estonia (lk 128)

Tõenäoliselt ei taha keegi oma eluea jooksul haigestuda, surra mõnda raskesse haigusesse, veel vähem sattuda ettenägematusse õnnetusse, mille tõttu jääb eluiga ebaõiglaselt lühikeseks. Tegelikkuses võib aga nii juhtuda. Selles artiklis on vaadeldud 26-aastase perioodi (1990–2015) jooksul aset leidnud surmajuhtusid Eestis. Muuhulgas on analüüsitud, kuidas on muutunud surmade arv, millistesse haigustesse ja mis vanuses surrakse enim ja kuidas need näitajad piirkonniti erinevad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti isa statistiline portree

Statistikablogi
Eve Telpt

Isadepäeva ootuses vaatas Statistikaamet, milline on Eesti isade statistiline koondportree, kui võtta vaatluse alla mehed, kelle peres kasvavad alaealised lapsed.

Loe edasi

Head isadepäeva!

Statistikablogi

Novembri teisel pühapäeval tähistame Eestis isedepäeva. Statistikaameti andmetel on 25 aastaga ehk ühe põlvkonna jooksul isa keskmine vanus lapse sünnil tõusnud ligi viis aastat.

Isa keskmine vanus lapse sünnil

Loe edasi