REGREL

REGREL esimese prooviloenduse isikute ning pere- ja leibkondade tulemuste tutvustus ajakirjanikele (28. detsember 2016)

artikkel

Loe edasi

REGRELi infokiri II poolaasta 2016

artikkel

Infokiri annab ülevaate REGRELi projekti edenemisest 2016. aasta II poolaastal.

Loe edasi

Esimene registripõhine prooviloendus Eestis

artikkel

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) prooviloenduse käigus katsetati loenduse tunnuste moodustamisel kasutatavate registrite kvaliteeti, metoodika toimimist ja loendust toetava tarkvara valmisolekut registripõhiseks loenduseks. Nagu loenduse puhul, nii määratakse ka proovi-loenduse jaoks loendusmoment ja moodustatakse selle hetke seisuga loendusandmestik. Tekkivad andmetabelid kontrollitakse ja selgitatakse välja, missugune tase andmetel kehtestatud kriteeriumite ja statistika kvaliteedinõuete kohaselt on. Prooviloenduse käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks võetakse vajalikud meetmed, mille tulemust kontrollitakse teisel prooviloendusel 2019. aastal.

Esimene registripõhine prooviloendus Eestis 2016

Loe edasi

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse tarbijaküsitlus

artikkel
Ene-Margit Tiit

Kellele ja milleks on rahvaloendust tarvis? Missuguseid rahvaloenduse tulemusi on seni kõige aktiivsemalt kasutatud? Mida oleks tarvis veel teada – kas lisada näitajaid olemasolevatest registritest või inimestelt otse küsida? Nendele küsimustele vastuse saamiseks korraldati 2016. aasta kevadel registripõhise rahva ja eluruumide loenduse ehk REGREL-i tarbijaküsitlus.

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse tarbijaküsitlus

Loe edasi

Eesti Statistikaseltsi 28. konverents „Leibkond uuringutes ja registrites“

artikkel

Konverentsil otsitakse vastust küsimusele, kuidas on võimalik registriandmete põhjal kindlaks teha, kes on kes leibkonnas ja perekonnas.

Loe edasi

REGREL esimese prooviloenduse eluruumide tulemuste tutvustus ajakirjanikele

artikkel

Loe edasi

REGRELi infokiri I poolaasta 2016

artikkel

Infokiri annab ülevaate REGRELi projekti edenemisest 2016. aasta I poolaastal.

Loe edasi

Loe edasi

REGRELi infokiri II poolaasta 2015

artikkel

Infokiri annab ülevaate REGRELi projekti edenemisest 2015. aasta II poolaastal.

Loe edasi

Konverents „Registrid ja suurandmed statistikas“

artikkel

20.10 toimus Viljandis Statistikaameti ja Eesti Statistikaseltsi konverents „Registrid ja suurandmed statistikas“, mis tutvustas registri- ja suurandmete kasutamise võimalusi statistika tegemisel. Eraldi sektsioon oli pühendatud REGRELile. Vaata ettekandeid ja fotosid ürituselt.

Loe edasi