Sotsiaalelu

Sotsiaaltrendid. 7. Social Trends

väljaanne
Kui kihistunud on Eesti ühiskond? Kuidas jagunevad ressursid? Kogumiku eesmärk on esitada mitmedimensiooniline ülevaade ja analüüs sotsiaalsest ebavõrdsusest Eesti ühiskonnas. Analüüsitakse materiaalset ebavõrdsust ja kihistumist ühiskonnas, samuti pööratakse tähelepanu haridusliku, kultuurilise ja tervise ressursi jagunemisele ning sotsiaalse ressursi olemasolule. Ajas võrreldavad näitajad aitavad jälgida toimunud muutusi ja nende olulisimaid mõjutegureid, et ühiskonnas toimuvat paremini mõista.
Väljaande kaas

Loe edasi

Kas raha teeb õnnelikuks?

Statistikablogi
Märt Leesment

Detsembri lõpp tähendab paljudele pühasid ja vabu päevi, aga ka suuremal või vähemal määral tarbimist. Kahtlemata on üheks elus olulist rolli mängivaks aspektiks raha. Ometi on raha roll hea elu kujundamisel mõneti vastuolulise tähendusega.

Loe edasi

Eelmisel aastal koges suhtelist vaesust iga viies Eesti elanik

pressiteade nr 140

Suhtelises vaesuses elas 2015. aastal 21,3% ja absoluutses vaesuses 3,9% Eesti elanikkonnast, teatab Statistikaamet. Suhtelist vaesust kogevate inimeste osatähtsus vähenes varasema aastaga võrreldes 0,3 protsendipunkti ning absoluutses vaesuses elavate inimeste osatähtsus 2,4 protsendipunkti.

Loe edasi

Vanemaealiste hulgas on hõive suurenenud

Statistikablogi

Eesti rahvaarv on aastatel 2000–2015 järjest vähenenud, ent vanemaealiste arv ja nende osalemine tööhõives suurenenud. Naiste penisoniea tõusu tõttu on vanemaealiste naiste tööhõive määr kasvanud kiiremini kui meestel. Kui 2000. aastal töötas kümnest 55–64-aastasest mehest viis ja kümnest samas vanuses naisest neli, siis 2015. aastal kümnest mehest kuus ja kümnest naisest seitse.

Loe edasi

Eesti piirkondlik areng. 2016. Regional Development in Estonia

väljaanne
Kogumikus antakse ülevaade Eesti piirkondlikust arengust eelkõige maakondlikul ja omavalitsusüksuste tasandil. 2016. aasta kogumik koondab artikleid, kus analüüsitakse arenguid rahvatervises. Artiklid käsitlevad maapiirkondade rahvastikus, majanduses ja sotsiaalelus toimuvat. Traditsiooniliselt jälgitakse Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist. Andmete tõlgendamist hõlbustavad peamiste mõistete määratlused koos metoodiliste selgitustega. Esitatud on tabel omavalitsusüksuste võtmenäitajatega.
Väljaande kaas

Loe edasi