Kaupade eksport, import ja bilanss

Eksport
2017. aasta
12 784,5 miljonit eurot
Detsember 2017
1 011,7 miljonit eurot
Import
2017. aasta
14 729,5 miljonit eurot
Detsember 2017
1 207,1 miljonit eurot
Bilanss
2017. aasta
-1 945,0 miljonit eurot
Detsember 2017
-195,4 miljonit eurot

 
Kaupade eksport, import ja bilanss, 2009–2017
(miljonit eurot)
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eksport 6 486,9 8 743,0 12 003,4 12 521,1 12 288,2 12 006,0 11 575,3 11 892,0 12 784,5
Import 7 269,9 9 268,3 12 726,8 14 096,5 13 902,5 13 788,1 13 096,7 13 521,7 14 729,5
Bilanss -783,0 -525,3 -723,5 -1 575,4 -1 614,4 -1 782,0 -1 521,4 -1 629,8 -1 945,0

Kaupade eksport, import ja bilanss, jaanuar 2016 – detsember 2017
(miljonit eurot)
  Eksport Import Bilanss
2016 2017 muutus, % 2016 2017 muutus, % 2016 2017
Jaanuar–detsember 11 892,0 12 784,5 8 13 521,8 14 729,5 9 -1 629,9 -1 945,0
Jaanuar 824,3 940,0 14 980,5 1 349,4 38 -156,3 -409,4
Veebruar 920,1 971,6 6 1 060,1 1 070,6 1 -140,0 -99,1
Märts 1 034,4 1 178,6 14 1 188,5 1 318,9 11 -154,2 -140,3
Aprill 1 048,4 1 026,7 -2 1 207,1 1 211,7 0 -158,7 -185,0
Mai 999,7 1 147,9 15 1 149,4 1 300,9 13 -149,6 -153,1
Juuni 977,8 1 086,8 11 1 134,5 1 199,6 6 -156,7 -112,8
Juuli 889,7 939,4 6 1 044,9 1 124,7 8 -155,2 -185,3
August 1 024,0 1 105,0 8 1 093,7 1 207,5 10 -69,7 -102,4
September 1 104,1 1 092,0 -1 1 180,9 1 187,5 1 -76,8 -95,5
Oktoober 1 026,6 1 135,4 11 1 167,5 1 291,5 11 -140,9 -156,1
November 1 063,8 1 149,4 8 1 157,6 1 260,0 9 -93,7 -110,6
Detsember 979,1 1 011,7 3 1 157,1 1 207,1 4 -178,1 -195,4

Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.