SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)

 

SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010), 2012–2016
(miljonit eurot)
  2012 2013 2014 2015 2016
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata 16 516,6 16 836,5 17 323,2 17 613,2 17 976,6
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud 16 505,6 16 839,1 17 303,4 17 606,2 17 999,0

SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010), I kvartal 2009 – III kvartal 2017
(miljonit eurot)
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
I kvartal 3 489,9 3 369,2 3 661,4 3 848,0 3 968,9 4 042,1 4 100,8 4 192,1 4 383,2
II kvartal 3 702,1 3 760,9 4 045,7 4 249,2 4 290,7 4 420,2 4 519,9 4 559,6 4 820,3
III kvartal 3 511,8 3 678,8 4 005,4 4 145,9 4 211,8 4 316,4 4 408,6 4 497,5 4 688,1
IV kvartal 3 687,6 3 907,5 4 122,1 4 273,5 4 365,1 4 544,5 4 583,9 4 727,4 ..
 
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
I kvartal 3 708,0 3 560,7 3 870,1 4 081,5 4 198,5 4 277,4 4 352,0 4 443,6 4 627,0
II kvartal 3 653,1 3 661,7 3 925,1 4 118,6 4 179,5 4 313,6 4 416,4 4 462,1 4 685,8
III kvartal 3 534,8 3 690,0 4 004,1 4 148,0 4 224,4 4 316,6 4 403,2 4 512,5 4 702,0
IV kvartal 3 576,7 3 798,5 4 022,0 4 157,6 4 236,7 4 395,8 4 434,6 4 580,7 ..