Statistikakoolitus

Statistika tarbijakoolituse eesmärk on õpetada statistika kasutajat iseseisvalt leidma vajalikku statistikainfot veebilehelt, andmebaasidest, statistikaväljaannetest ja pressiteadetest. Samuti on eesmärk tarbijat teavitada riikliku statistika tootmise põhimõtetest ja olulisematest statistika kasutamise või metoodika arendamise muutustest.
Andmeesitajate koolituse eesmärk on õpetada andmeesitajat koostama ja esitama aruandeid ning leidma vajalikku statistikainfot.

Koolituse moodulid

Koolitusi korraldame nii üksikisikutele kui ka asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide esindajatele. Koolitused on tasuta.

Statistika tarbijakoolitused

Moodul 1 „Kuidas leida ja kasutada statistikat?” (statistika kasutaja ABC)
Moodul 2 „Statistika andmebaaside kasutaja ABC” (teoreetiline ja praktiline õppus)
Moodul 3 “Kuidas tehakse riiklikku statistikat?”

Eri valdkondade statistika kasutajate (nt ettevõtlus, rahvamajanduse arvepidamine, põllumajandus, rahvastik, sotsiaaluuringud, tervise- ja palgastatistika, GIS jt) koolitusi on võimalik tellida kokkuleppel.

Andmeesitajate koolitustega statistiliste aruannete täitmise ja elektroonilise esitamise teemal (eSTAT) on võimalik tellida kokkuleppel.

Koolitusmooduleid kombineerides saab tellida õppepäevi või seminare. Koolitajad on Statistikaameti spetsialistid.
Koolituse tellimise tingimus on, et osavõtjaid on vähemalt kümme.
Koolitused toimuvad Statistikaameti ruumides või koolituse tellija ruumides. Kui on soovi, korraldame koolituse tellija ruumides.
Koolitusel osaleja saab koolitusmaterjali ning Statistikaameti tooteid ja teenuseid tutvustava infovoldiku. Osalenule antakse koolituse läbimist tõendav tunnistus.

Lisainfo ja registreerimine koolitusel osalemiseks elektronposti aadressil statistika at stat dot ee või telefonil 625 9300

Koolituse tellimisel palume edastada alljärgnev info:

  • tellitav koolitusmoodul
  • koolituse tellija nimi
  • organisatsioon
  • osalejate arv
  • soovitav toimumisaeg
  • soovitav toimumiskoht (SA või tellija ruumid)
  • koolitussoovid/erihuvid