Ettepanekud statistikatööde kohta

Järgmise viie aasta statistikatööde kavandamisel arvestatakse tarbijate ettepanekutega.

Ettepaneku esitamise vormil laekunud soovid vaadatakse läbi vastavalt tegevusjuhises ettenähtud korrale.

Laekunud ettepanekud