Strateegia

Statistikaameti strateegia 2016–2021

Statistikaameti strateegia 2015-2020

Statistikaameti arengusuunad 2013–2018