Struktuuriüksuste põhimäärused

Andmelao osakond

Andmetöötluse ja registrite osakond

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

Metaandmete osakond

Metoodika ja analüüsi osakond

Statistika levi osakond

Üldosakond