Struktuuriüksuste põhimäärused

Andmelao osakond

Andmetöötluse arendusosakond

Andmetöötluse ja registrite osakond

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Finantsosakond

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

Personali- ja tugiteenuste osakond

Sotsiaalstatistika ja analüüsi osakond

Statistika levi osakond

Äritehnoloogia osakond