Täitmata teenistuskohad

Seisuga: 14.12.2017

StruktuuriüksusAmetikoha nimetus
Andmelao osakondjuhataja asetäitja
Andmelao osakondjuhtivspetsialist
Andmelao osakondjuhtivspetsialist
Andmelao osakondpeaspetsialist
Andmetöötluse arendusosakondarenduste ekspert
Andmetöötluse arendusosakondjuhtivmetoodik
Andmetöötluse arendusosakondjuhtivmetoodik
Andmetöötluse arendusosakondmetoodik
Andmetöötluse arendusosakondpeaspetsialist
Andmetöötluse arendusosakondpeaspetsialist
Andmetöötluse arendusosakondpeaspetsialist
Andmetöötluse ja registrite osakondjuhtivstatistik
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitlusjuht
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitlusjuht
Andmetöötluse ja registrite osakondstatistik
Andmetöötluse ja registrite osakondstatistik
Andmetöötluse ja registrite osakondstatistik
Andmetöötluse ja registrite osakondstatistik
Andmetöötluse ja registrite osakondstatistik
Andmetöötluse ja registrite osakondvanemstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondjuhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondjuhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondjuhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondjuhtivstatistik-metoodik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondvanemanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondjuhtivstatistik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondjuhtivstatistik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondjuhtivstatistik
Personali- ja tugiteenuste osakondreferent
Sotsiaalstatistika ja analüüsi osakondjuhataja asetäitja
Sotsiaalstatistika ja analüüsi osakondmetoodik
Statistika levi osakondjuhataja asetäitja
Statistika levi osakondturundusjuht
Statistikaametkvaliteedijuht
Äritehnoloogia osakondjuhataja
Äritehnoloogia osakondpeaspetsialist
Äritehnoloogia osakondpeaspetsialist
Äritehnoloogia osakondpeaspetsialist
Äritehnoloogia osakondpeaspetsialist