Täitmata teenistuskohad

Seisuga: 21.10.2017

StruktuuriüksusAmetikoha nimetus
Andmelao osakondjuhataja asetäitja
Andmelao osakondjuhtivspetsialist
Andmelao osakondjuhtivspetsialist
Andmelao osakondpeaspetsialist
Andmetöötluse ja registrite osakondjuhtivstatistik
Andmetöötluse ja registrite osakondjuhtivstatistik
Andmetöötluse ja registrite osakondjuhtivstatistik
Andmetöötluse ja registrite osakondjuhtivstatistik
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitlusjuht
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitlusjuht
Andmetöötluse ja registrite osakondstatistik
Andmetöötluse ja registrite osakondstatistik
Andmetöötluse ja registrite osakondstatistik
Andmetöötluse ja registrite osakondvanemstatistik
Andmetöötluse ja registrite osakondvanemstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondjuhataja asetäitja
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondjuhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondjuhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondjuhtivstatistik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondvanemanalüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondvanemstatistik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondjuhtivstatistik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondjuhtivstatistik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondjuhtivstatistik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondjuhtivstatistik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondjuhtivstatistik
Personali- ja tugiteenuste osakondreferent
Personali- ja tugiteenuste osakondvastuvõtulaua administraator
Sotsiaalstatistika ja analüüsi osakondjuhataja asetäitja
Sotsiaalstatistika ja analüüsi osakondjuhtivstatistik-metoodik
Sotsiaalstatistika ja analüüsi osakondjuhtivstatistik-metoodik
Sotsiaalstatistika ja analüüsi osakondmetoodik
Statistika levi osakondarvutigraafik
Statistika levi osakondkommunikatsioonispetsialist
Statistika levi osakondturundusjuht
Statistika levi osakondturundusspetsialist
Statistikaametkvaliteedijuht
Statistikaametprojektijuht
Äritehnoloogia osakondjuhataja
Äritehnoloogia osakondpeaspetsialist
Äritehnoloogia osakondpeaspetsialist
Äritehnoloogia osakondpeaspetsialist