Täitmata teenistuskohad

Seisuga: 22.09.2018

StruktuuriüksusAmetikoha nimetus
Andmelao osakondarendaja
Andmelao osakondarendaja
Andmelao osakondarendaja
Andmelao osakondjuhtivspetsialist
Andmetöötluse arendusosakondandmeteadur
Andmetöötluse arendusosakondjuhtivmetoodik
Andmetöötluse arendusosakondjuhtivmetoodik
Andmetöötluse arendusosakondjuhtivspetsialist
Andmetöötluse arendusosakondmetoodik
Andmetöötluse arendusosakondspetsialist
Andmetöötluse ja registrite osakondandmetöötleja
Andmetöötluse ja registrite osakondandmetöötleja
Andmetöötluse ja registrite osakondandmetöötluse spetsialist
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitlusjuht
Andmetöötluse ja registrite osakondküsitlusjuht
Andmetöötluse ja registrite osakondtelefoniküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondtelefoniküsitleja
Andmetöötluse ja registrite osakondtelefoniküsitleja
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondanalüütik
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondanalüütik
Majandus- ja keskkonnastatistika osakondjuhtivanalüütik
Peadirektori asetäitja infotehnoloogia alalprojektijuht
Peadirektori asetäitja infotehnoloogia alalprojektijuht
Peadirektori asetäitja statistilise analüüsi ja statistika levi alalspetsialist
Personali- ja tugiteenuste osakondreferent
Sotsiaalstatistika ja analüüsi osakondanalüütik
Sotsiaalstatistika ja analüüsi osakondjuhtivanalüütik
Statistika levi osakondkommunikatsioonispetsialist
Statistika levi osakondspetsialist
Statistika levi osakondturundusjuht
Statistikaametandmeteadur
Statistikaametandmeteadur
Statistikaametprojektijuht
Äritehnoloogia osakondjuhtivspetsialist
Äritehnoloogia osakondpeakasutaja
Äritehnoloogia osakondpeakasutaja
Äritehnoloogia osakondpeakasutaja
Äritehnoloogia osakondpeakasutaja