Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Teabenõuded ja tellimustööd
Teabenõue
Rahandussuhtarvude tellimine
Tööstusstatistika tellimine
Väliskaubandusstatistika tellimine
Rahva ja eluruumide loenduste ruudustikupõhise statistika tellimine
Majandusüksuste andmete tellimine
Muu statistilise informatsiooni tellimine
Pressiteate teavituse tellimine
Väljaande teavituse tellimine
Trükiväljaannete tellimine
Konfidentsiaalsete andmete kasutamine turvalisel töökohal
Kaugpäringu teenus
Infotelefon
Andmeesitaja klienditugi
Teabekeskus
Andmesubjektile tema andmetega tutvumise võimaldamine
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Statistikakoolitus
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Teadustööd
Projektid
Statistikablogi
Piirkondlik portree Eestist
Eesti Statistika Kvartalikiri
Vaata statistikat kaardil
Statistika Sinu nutiseadmesse
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Teenused > Teabenõuded ja tellimustööd > Teabenõue In English
Uuendatud: 12. jaanuar 2008

Teabenõue

Nõutud teave on tähistatud tärniga (*).

Esitaja andmed
Vastuse soovin saada*

Teabenõudele vastatakse üldjuhul tasuta viie tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast.

Lisainfo

tel: 625 9300
e-post: stat at stat dot ee

Teenuste tingimusi kirjeldavad täpsemalt teenusstandardid.

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Tatari 51, 10134 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2014
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post