Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon

Teadus- ja arendustegevus

artikkel
Rita Raudjärv, Tiina Pärson
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 129)

Teadus- ja arendustegevus on oma olemuselt loominguline tegevus, mida tehakse järjepidevalt ja mille eesmärk on suurendada teadmiste hulka, mille põhjal saab välja töötada uusi rakendusi. Seega ei puuduta teadus- ja arendustegevus ainult teaduse tegemist, vaid väga oluline osa on ka arendusel. Valdkond hõlmab alus- ja rakendusuuringuid ning katse- ja arendustöid, mis võivad osaliselt kattuda.

Väljaande kaas

Loe edasi

Kulutused teadus- ja arendustegevusele mullu suurenesid

pressiteade nr 132

Eestis tehti 2015. aastal teadus- ja arendustegevusele 302,8 miljoni euro eest kulutusi, mis on 6% enam kui aasta varem, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Teadus- ja arendustegevuse kulutused, 2005–2015

Loe edasi

Teadus- ja arendustegevus

artikkel
Rita Raudjärv, Tiina Pärson
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 377)

Teadus- ja arendustegevus (T&A) on süstemaatiline tegevus, mis põhineb isiku loomevabadusel ja seab eesmärgiks teaduslikul teel uute teadmiste kogumise inimese, looduse ja ühiskonna ning nende vastastikuse toime kohta ning saadud teadmiste rakendamise uute materjalide, toodete ja seadmete loomiseks, protsesside, süsteemide ja teenuste juurutamiseks või nende oluliseks täiustamiseks. T&A hõlmab alus- ja rakendusuuringuid ning katse- ja arendustöid, mis võivad omavahel osaliselt kattuda.

Väljaande kaas

Loe edasi

Teadus- ja arendustegevus

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 50)

2014. aastal tehti Eestis teadus- ja arendustegevusele (T&A) kulutusi 286,7 miljoni euro eest, mida on 12% vähem kui 2013. aastal. T&A-le tehtud kulutused hakkasid tasapisi vähenema 2013. aastal. Aastatel 2010–2012 tehti Eesti õlitööstuses olulisi investeeringuid tehnoloogilisse arendusse, mis tõstis Eesti kogukulutused teadus- ja arendustegevusele varasemast märkimisväärselt kõrgemale tasemele. Tehase avamisega 2013. aastal hakkasid investeeringud vähenema ja selle järelmõju oli selgelt tunda ka 2014. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mullu kulutused teadus- ja arendustegevusele vähenesid

pressiteade nr 129

2014. aastal tehti Eestis kulutusi teadus- ja arendustegevusele 286,7 miljoni euro eest, mida oli 12% vähem kui 2013. aastal, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Kulutused teadus- ja arendustegevusele, 2002–2014

Loe edasi