Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Eesti tööturu ülevaade

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: tööturg, palk ja tööjõukulu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Gender inequality in the changing labour market: the case of Estonia

Töö tegija: Rein Vöörmann; Jelena Helemäe (Tallinna Ülikool)
Töö alus: Tallinna Ülikooli teadustöö
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuring 2014, Täiskasvanute koolituse uuring 2011
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Minimaalse toidukorvi maksumuse arvutusmetoodika uurimine

Töö tegija: Merili Aaspalu (Tartu Ülikool)
Töö alus: Tallinna Ülikooli bakalaureusetöö
Valdkond: leibkonnad
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Leibkonna eelarve uuringu (LEU) 2004-2007, 2010-2012 ja 2015
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Sotsiaalse väärtuse edendamine riigihangete kaudu

Töö tegija: Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR
Töö alus: Riigikantselei tellimus, rahastati Euroopa Sotsiaalfondi haldusvõimekuse meetmest "Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

The impact of the minimum wage on employment in Estonia

Töö tegija: Birgit Hänilane (Tallinna Tehnikaülikool)
Töö alus: magistritöö
Valdkond: tööturg, palk ja tööjõukulu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti Tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2025

Töö tegija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Töö alus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi uurimistöö
Valdkond: tööturg
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: uuring „Edukus tööturul“, 2011. aasta rahva ja eluruumide loendus, tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Alampalk ja palgajaotus Eestis

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: tööturg, palk ja tööjõukulu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Annual Report on European SMEs 2015/2016

Töö tegija: London Economics
Töö alus: Euroopa Komisjoni tellimus
Valdkond: ettevõtete majandusnäitajad, majandusüksused
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: ettevõtete majandusnäitajad, majandusüksused
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

E-ekspordi edendamise kontseptsioon ja tegevuskava

Töö tegija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Töö alus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimus
Valdkond: e-kaubandus, e-eksport
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubandus, infotehnoloogia ettevõtetes
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Eksportimine ja toodangu volatiilsus: Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ettevõtete võrdlevuuring

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: väliskaubandus
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: väliskaubandus
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi