Teenindus

Teenindus

artikkel
Hille Vares
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 275)

2014. aastal loodi veidi üle neljandiku Eesti ettevõtete lisandväärtusest teenindussektoris. Sektoris loodud lisandväärtus oli 2,9 miljardit eurot, mis on 2013. aasta tulemusest 8% ning 2010. aasta omast 45% suurem. Veidi üle veerandi sektori lisandväärtusest andsid info ja side tegevusala ettevõtted ning veidi üle viiendiku nii kinnisvara-, kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevusega kui ka haldus- ja abitegevustega ettevõtted.

Väljaande kaas

Loe edasi

Teenindussektor Eestis ja mujal Euroopa Liidus

artikkel
Jaanika Tiido
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 74)
Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub lisaks valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid, samuti Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta.
Väljaande kaas

Loe edasi

Teenindus

artikkel
Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 275)

2013. aastal loodi neljandik Eesti ettevõtete lisandväärtusest teenindusettevõtetes. Teenindussektori loodud lisandväärtus oli 2,7 miljardit eurot – 8% suurem kui 2012. aastal. 2009. aastaga võrreldes oli kasv 36%. Veerandi sektori lisandväärtusest andsid info- ja sideettevõtted ning pisut alla veerandi haldus- ja abitegevusega ettevõtted.

Väljaande kaas

Loe edasi

Teenindus

artikkel
Hille Vares
– Eesti statistika aastaraamat. 2014. Statistical Yearbook of Estonia (lk 269)

2012. aastal loodi neljandik Eesti ettevõtete lisandväärtusest teenindusettevõtetes. Teenindussektori loodud lisandväärtus oli 2,5 miljardit eurot – 4% suurem kui 2011. aastal. Veidi üle veerandi lisandväärtusest andsid info- ja sideettevõtted. 2008. aastaga võrreldes oli teenindussektori lisandväärtus 2012. aastal 15% suurem.

Väljaande kaas

Loe edasi

Teenindus

artikkel
Hille Vares
– Eesti statistika aastaraamat. 2013. Statistical Yearbook of Estonia (lk 265)

2011. aastal loodi veidi üle neljandiku Eesti ettevõtete lisandväärtusest teenindusettevõtetes. Teenindussektori loodud lisandväärtus oli 2011. aastal üle 2,4 miljardi euro – viiendiku võrra suurem kui aasta varem. 2007. aastaga võrreldes on teenindussektori lisandväärtus kasvanud 17%.

Väljaande kaas

Loe edasi