Transport

Transport (ladina trans ('üle') ja portare ('kandma')) on inimeste ja kaupade liigutamine ning signaalide ja informatsiooni edastamine ühest kohast teise. Maailm ilma igapäevaste liikumisvõimalusteta on muutunud kujuteldamatuks. Transport majandusharuna avaldab suurt mõju peagu kõigile ülejäänud majandusharudele ja teenindussektorile ning samal ajal mõjutavad need tegevusalad tugevasti transporti. Eesti transpordisektorit mõjutab seejuures nii kohalik kui ka teiste riikide majanduslik olukord.

Loe edasi

Mullu vähenes nii sõitjate- kui ka kaubavedu

pressiteade nr 51

Eesti veondusettevõtete teenindatud sõitjate arv vähenes 2016. aastal varasema aastaga võrreldes 3% ning kaubavedu tonnides vähenes 1%, teatab Statistikaamet. Sõitjaid oli rohkem merel ja raudteel, kuid vähem maanteel ja õhus. Kaubavedu maanteel suurenes, kuid raudteel vähenes.

Loe edasi

Reisiliiklus sadamate kaudu mullu kasvas, kaubavedu aga vähenes

pressiteade nr 33

Eesti sadamates teenindatud sõitjate arv kasvas 2016. aastal varasema aastaga võrreldes rahvusvahelistel vedudel 4%, kuid sadamate kaubamaht tonnides vähenes 4%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Transport

artikkel
Piret Pukk
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 337)

Transpordisüsteemi kõige olulisem osa on teedevõrk. Avalikuks kasutamiseks mõeldud teed jagunevad riigimaanteedeks, kohalike omavalitsuste teedeks ja metsateedeks. Eestis on 2015. aasta lõpu seisuga 16 597 km riigimaanteid, millest põhi- ja tugimaanteid 4014 km ning kõrvalmaanteid 12 484 km. 75% riigimaanteedest on kattega. Eesti raudteede kogupikkus on 2146 km, millest 918 km on peateed avalikul raudteel ja 132 km raudteedest on elektrifitseeritud.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mullu kaubavedu vähenes

pressiteade nr 35

Eesti veondusettevõtete teenindatud sõitjate arv jäi 2015. aastal varasema aastaga võrreldes samale tasemele, kuid kaubavedu tonnides vähenes 13%, teatab Statistikaamet. Sõitjakäive kasvas 2014. aastaga võrreldes 10% ja veosekäive 7%.

Loe edasi

Sadamate ja raudtee kaubamaht oli viimase kümnendi väikseim

Statistikablogi
Piret Pukk

Statistikaameti andmetel veeti 2015. aastal Eesti sadamate kaudu ligi 35 miljonit tonni kaupa ja raudteel 28 miljonit tonni kaupa, mis olid viimase kümne aasta madalaimad näitajad. Varasema aastaga võrreldes vähenes sadamate kaubamaht viiendiku ja raudteel ligi neljandiku võrra.

Diagramm: Kaubavedu sadamate kaudu, 2005–2015

Loe edasi