Väliskaubandus

Väliskaubandusstatistika käsitleb kaupade liikumist Eesti ja teiste riikide vahel. Kaubavoogude tähistamisel kasutatakse mõisteid eksport ja import.

Loe edasi

III kvartalis kaubavahetuse kasvutempo aeglustus

pressiteade nr 118

III kvartalis kasvas eksport eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 4% ja import 6%, teatab Statistikaamet. 2017. aasta I ja II kvartaliga võrreldes ekspordi ja impordi kasv III kvartalis aeglustus.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2015–2017

Loe edasi

Augustis kaubavahetus kasvas

pressiteade nr 110

Kaupade eksport kasvas 2017. aasta augustis võrreldes eelmise aasta augustiga 8% ja import 12%, teatab Statistikaamet. Kaubavahetuse kasvu mõjutas nii mineraalsete toodete kui ka mehaaniliste masinate ekspordi ja impordi suurenemine.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2015–2017

Loe edasi

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport Balti riikidest ja Soomest aastatel 2010–2016

Majanduse ja tööturu trendid. Economic and Labour Market Trends (lk 45)
Evelin Puura, Mirgit Silla

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade tootmine on läbi aegade olnud inimkonnale üks olulisemaid tegevusalasid, mis on taganud töö maapiirkondadele ja toidu kogu elanikkonnale. Artiklis vaadeldakse, milliseid põllumajandussaadusi ja toidukaupu on Eestist aastatel 2010–2016 kõige rohkem eksporditud ning mis on olnud nende toodete peamised sihtriigid.

Väljaande kaas

Loe edasi

Juulis kasvas import enam kui eksport

pressiteade nr 99

Kaupade eksport kasvas 2017. aasta juulis võrreldes eelmise aasta juuliga 6% ja import 9%, teatab Statistikaamet. Impordi kasvu toetas metalli ja metalltoodete ning transpordivahendite sisseveo suurenemine.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2015–2017

Loe edasi

Nii juunis kui ka kogu II kvartalis kaubavahetus suurenes

pressiteade nr 86

Kaupade eksport kasvas 2017. aasta juunis võrreldes eelmise aasta juuniga 11% ja import 6%, teatab Statistikaamet. II kvartalis võrreldes eelmise aasta II kvartaliga kasvas eksport 8% ja import 7%.

Loe edasi

Mais kaubavahetus hoogustus

pressiteade nr 79

Kaupade eksport kasvas 2017. aasta mais võrreldes eelmise aasta maiga 15% ning import 14%, teatab Statistikaamet. Kaubavahetuse kasvu mõjutas enim mineraalsete toodete ekspordi ja impordi oluline suurenemine.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2015–2017

Loe edasi

Väliskaubandus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 94)
Evelin Puura, Mirgit Silla

2016. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 11,9 miljardi ja imporditi Eestisse 13,5 miljardi euro eest. Kaubavahetuse käive suurenes pärast kolmeaastast langustrendi, eksport ja import suurenesid 2015. aastaga võrreldes jooksevhindades 3%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Vihmavarjude ja veekindlate jalatsite import on tõusuteel

Statistikablogi
Mirgit Silla

Muutliku Eesti suveilma kontekstis on paslik vaadelda veidi lähemalt vihmavarjude ja veekindlate jalatsite statistikat. Mis riikidest imporditakse ning kuhu eksporditakse veekindlaid jalatseid ja vihmavarje kõige enam?

Vihmavarjude ja veekindlate jalatsite import on tõusuteel

Loe edasi

Jäätiseekspordi kõrghooaeg on suvel

Statistikablogi
Evelin Puura

Statistikaameti andmetel toodeti 2016. aastal Eestis ligi 8700 tonni jäätist, millest ligi pool eksporditi. Importjäätist toodi Eestisse ligi 2400 tonni. Jäätiseekspordi kõrghooaeg jääb kolme suvekuusse, mil Eestist viiakse välja üle 40% jäätise aastasest kogusest.

Jäätiseekspordi kõrghooaeg on suvel

Loe edasi

Aprillis kaubavahetuse kasv pidurdus

pressiteade nr 69

Kaupade eksport kahanes 2017. aasta aprillis võrreldes eelmise aasta aprilliga 1% ning import kasvas 2%, teatab Statistikaamet. Ekspordi langust mõjutas oluliselt elektriseadmete väljaveo vähenemine.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2015–2017

Loe edasi