Väliskaubandus

Väliskaubandusstatistika käsitleb kaupade liikumist Eesti ja teiste riikide vahel. Kaubavoogude tähistamisel kasutatakse mõisteid eksport ja import.

Loe edasi

Väliskaubandus

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 38)

2015. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 11,6 miljardi ja imporditi Eestisse 13,1 miljardi euro eest. Eksport oli 4% ja import 5% väiksem kui 2014. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Märtsis mõjutas ekspordi langust elektriseadmete ja mineraalsete toodete väljaveo vähenemine

pressiteade nr 51

Kaupade eksport kahanes 2016. aasta märtsis võrreldes eelmise aasta märtsiga 3% ja kaupade import 1%, teatab Statistikaamet. Tänavu I kvartalis kahanes kaupade eksport 2% ja import kasvas 1%.

Diagramm: Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2013–2016

Loe edasi

Veebruaris kaubavahetus elavnes

pressiteade nr 42

Kaupade eksport kasvas 2016. aasta veebruaris võrreldes eelmise aasta veebruariga 7% ja kaupade import 5%, teatab Statistikaamet. Ekspordi kasvust kolmandiku andis Eesti päritolu toodete ekspordi kasv.

Diagramm: Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2013–2016

Loe edasi

Pärnu maakonna majandusareng

artikkel
Märt Leesment
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 45)

Artikkel annab ülevaate Pärnu maakonna majandusarengust ning hindab maakonna konkurentsivõimet Eestis. Eesmärk on esile tuua maakonna majandusnäitajad, nende muutus aastail 2000–2015 ning majandusarengu peamised kitsaskohad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti päritolu kaubad annavad ekspordist üle kahe kolmandiku

Statistikablogi
Allan Aron, Evelin Puura

Eesti päritolu kaubad moodustasid 2015. aastal 68% kogu kaupade ekspordist. Kõige enam eksporditi Eesti päritolu masinaid ja seadmeid ning puitu ja puittooteid. Peamised ekspordi sihtriigid olid Rootsi ja Soome.

Diagramm: Eesti päritolu kaupade osatähtsus kaubajaotistes, 2015

Loe edasi