Väliskaubandus

Väliskaubandusstatistika käsitleb kaupade liikumist Eesti ja teiste riikide vahel. Kaubavoogude tähistamisel kasutatakse mõisteid eksport ja import.

Loe edasi

Novembris suurenes nii eksport kui ka import

pressiteade nr 6

Kaupade eksport kasvas 2016. aasta novembris võrreldes 2015. aasta novembriga 6% ja import 7%, teatab Statistikaamet. Ekspordi kasvu mõjutas enim puidu ja puittoodete ning mehaaniliste seadmete väljaveo suurenemine ning impordi kasvu metalli ja metalltoodete sisseveo kasv.

diagramm: Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2014–2016

Loe edasi

Kaubavahetus Venemaaga väheneb

Statistikablogi
Evelin Puura, Mirgit Silla

Statistikaameti andmetel oli 2016. aasta I poolaastal Eesti kogu kaupade väljavedu Venemaale brutokaalus 546 tuhat tonni. Alates 2013. aastast on väljavedu Venemaale vähenenud üle 60 %.

Diagramm: Kogu kauba väljavedu Venemaale väljaveo viisi järgi

Loe edasi

Kaupade väljavedu Venemaale

artikkel
Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 25)

Artikkel annab ülevaate kauba koguselisest väljaveost Venemaale 2013. aasta algusest kuni 2016. aasta I poolaasta lõpuni. Eksporti vaadeldakse väljaveoviiside kaupa: eksport, tolliladude vaheline kaubandus ja transiit. Ühtlasi antakse ülevaade, millist transpordiliiki (mere-, raudtee-, maanteetransport) kasutades kaup liigub, millised olid peamised kaubagrupid ja kui suur oli nende kaubagruppide toodete väljavedu Venemaale.

Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti jõulukuused Euroopa kodudes

Statistikablogi

Eestis kasvatatud jõulupuud kaunistavad enim Taani, Suurbritannia ja Saksamaa kodusid. Mõned tuhanded jõuavad ka Iiri, Läti, Prantsusmaa, Soome, Rootsi, Poola, Leedu ja Hollandi kodudesse. Eksporditud jõulupuu hind jääb vahemikku 5–18 eurot.

Loe edasi

Oktoobris toetas ekspordi kasvu Eesti päritolu toodete väljavedu

pressiteade nr 138

Kaupade eksport kasvas 2016. aasta oktoobris võrreldes eelmise aasta oktoobriga 2% ja import 3%, teatab Statistikaamet. Võrreldes eelmise aasta oktoobriga suurenes Eesti päritolu kaupade väljavedu 3%, samas re-eksport ehk välismaalt sisse toodud kaupade taasväljavedu jäi samale tasemele.

Diagramm: Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2014–2016

Loe edasi