Väliskaubandus

Väliskaubandusstatistika käsitleb kaupade liikumist Eesti ja teiste riikide vahel. Kaubavoogude tähistamisel kasutatakse mõisteid eksport ja import.

Loe edasi

Mais kaubavahetus hoogustus

pressiteade nr 79

Kaupade eksport kasvas 2017. aasta mais võrreldes eelmise aasta maiga 15% ning import 14%, teatab Statistikaamet. Kaubavahetuse kasvu mõjutas enim mineraalsete toodete ekspordi ja impordi oluline suurenemine.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2015–2017

Loe edasi

Vihmavarjude ja veekindlate jalatsite import on tõusuteel

Statistikablogi
Mirgit Silla

Muutliku Eesti suveilma kontekstis on paslik vaadelda veidi lähemalt vihmavarjude ja veekindlate jalatsite statistikat. Mis riikidest imporditakse ning kuhu eksporditakse veekindlaid jalatseid ja vihmavarje kõige enam?

Vihmavarjude ja veekindlate jalatsite import on tõusuteel

Loe edasi

Väliskaubandus

artikkel
Evelin Puura, Mirgit Silla
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 94)

2016. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 11,9 miljardi ja imporditi Eestisse 13,5 miljardi euro eest. Kaubavahetuse käive suurenes pärast kolmeaastast langustrendi, eksport ja import suurenesid 2015. aastaga võrreldes jooksevhindades 3%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Jäätiseekspordi kõrghooaeg on suvel

Statistikablogi
Evelin Puura

Statistikaameti andmetel toodeti 2016. aastal Eestis ligi 8700 tonni jäätist, millest ligi pool eksporditi. Importjäätist toodi Eestisse ligi 2400 tonni. Jäätiseekspordi kõrghooaeg jääb kolme suvekuusse, mil Eestist viiakse välja üle 40% jäätise aastasest kogusest.

Jäätiseekspordi kõrghooaeg on suvel

Loe edasi

Aprillis kaubavahetuse kasv pidurdus

pressiteade nr 69

Kaupade eksport kahanes 2017. aasta aprillis võrreldes eelmise aasta aprilliga 1% ning import kasvas 2%, teatab Statistikaamet. Ekspordi langust mõjutas oluliselt elektriseadmete väljaveo vähenemine.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2015–2017

Loe edasi