Väliskaubandus

Väliskaubandusstatistika käsitleb kaupade liikumist Eesti ja teiste riikide vahel. Kaubavoogude tähistamisel kasutatakse mõisteid eksport ja import.

Loe edasi

Juulis kaubavahetus vähenes

pressiteade nr 104

Kaupade eksport kahanes 2016. aasta juulis võrreldes eelmise aasta juuliga 6% ja import 4%, teatab Statistikaamet. Ekspordi ja impordi langust mõjutas kõige rohkem kaubavahetus Euroopa Liidu liikmesriikidega.

Diagramm: Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2014–2016

Loe edasi

Eesti päritolu alkoholi eksport I poolaastal kasvas

Statistikablogi
Hanna Pook, Evelin Puura

Eestis toodetud alkoholi koguseline eksport kasvas 2016. aasta I poolaastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%. Kodumaiste käsitööõllede eksport on sama perioodi võrdluses suurenenud 81 korda ja neid eksporditi 2016. aasta I poolaastal 18 riiki.

Diagramm: Eesti päritolu alkoholi ekspordi koguseline jaotus

Loe edasi

Juunis vähenes kaupade eksport ja import

pressiteade nr 90

Nii kaupade eksport kui ka import kahanes 2016. aasta juunis võrreldes eelmise aasta juuniga 2%, teatab Statistikaamet. Kaubavahetuse languse peamine mõjutaja oli mineraalsete toodete ekspordi ja impordi oluline vähenemine.

Loe edasi

Väliskaubandus

artikkel
Evelin Puura, Mirgit Silla
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 221)

2015. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 11,6 miljardi ja imporditi Eestisse 13,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse käive on kahanenud juba viimased kolm aastat, kuid 2015. aastal oli langus suurim – eksport vähenes 2014. aastaga võrreldes jooksevhindades 4% ja import 5%. Kaubavahetuse vähenemist mõjutasid 2015. aastal enim mineraalsete toodete (mootorikütus, põlevkivikütteõli, elektrienergia) hinnalangus ja elektriseadmete (andmesideseadmed) kaubavahetuse kahanemine.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mais kaubavahetus kasvas

pressiteade nr 82

Kaupade eksport kasvas 2016. aasta mais võrreldes eelmise aasta maiga 4% ja kaupade import 11%, teatab Statistikaamet. Kaupade sisseveo suurem kasv võrreldes väljaveoga suurendas kaubavahetuse puudujääki.

Diagramm: Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2014–2016

Loe edasi