Väliskaubandus

Väliskaubandusstatistika käsitleb kaupade liikumist Eesti ja teiste riikide vahel. Kaubavoogude tähistamisel kasutatakse mõisteid eksport ja import.

Loe edasi

Pärast kolmeaastast langustrendi suurenes kaubavahetus taas

pressiteade nr 18

Kaupade eksport ja import kasvas 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga kumbki 3%, teatab Statistikaamet. Kaubavahetus kasvas aastases võrdluses viimati 2012. aastal.

Loe edasi

Sadamate ja raudtee kaubamaht oli viimase kümnendi väikseim

Statistikablogi
Piret Pukk

Statistikaameti andmetel veeti 2016. aastal Eesti sadamate kaudu ligi 33,5 miljonit tonni kaupa ja raudteed pidi 25,4 miljonit tonni — need on viimase kümnendi väikseimad näitajad. 2015. aastaga võrreldes vähenes kaubamaht sadamates 4% ja raudteel ligi kümnendiku.

Loe edasi

Novembris suurenes nii eksport kui ka import

pressiteade nr 6

Kaupade eksport kasvas 2016. aasta novembris võrreldes 2015. aasta novembriga 6% ja import 7%, teatab Statistikaamet. Ekspordi kasvu mõjutas enim puidu ja puittoodete ning mehaaniliste seadmete väljaveo suurenemine ning impordi kasvu metalli ja metalltoodete sisseveo kasv.

diagramm: Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2014–2016

Loe edasi

Kaubavahetus Venemaaga väheneb

Statistikablogi
Evelin Puura, Mirgit Silla

Statistikaameti andmetel oli 2016. aasta I poolaastal Eesti kogu kaupade väljavedu Venemaale brutokaalus 546 tuhat tonni. Alates 2013. aastast on väljavedu Venemaale vähenenud üle 60 %.

Diagramm: Kogu kauba väljavedu Venemaale väljaveo viisi järgi

Loe edasi

Kaupade väljavedu Venemaale

artikkel
Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 25)

Artikkel annab ülevaate kauba koguselisest väljaveost Venemaale 2013. aasta algusest kuni 2016. aasta I poolaasta lõpuni. Eksporti vaadeldakse väljaveoviiside kaupa: eksport, tolliladude vaheline kaubandus ja transiit. Ühtlasi antakse ülevaade, millist transpordiliiki (mere-, raudtee-, maanteetransport) kasutades kaup liigub, millised olid peamised kaubagrupid ja kui suur oli nende kaubagruppide toodete väljavedu Venemaale.

Väljaande kaas

Loe edasi