Väliskaubandus

Väliskaubandusstatistika käsitleb kaupade liikumist Eesti ja teiste riikide vahel. Kaubavoogude tähistamisel kasutatakse mõisteid eksport ja import.

Loe edasi

Veebruaris kaubavahetus kasvas

pressiteade nr 40

Kaupade eksport suurenes veebruaris võrreldes 2017. aasta veebruariga 15% ja import 13%, teatab Statistikaamet. Oluliselt kasvas eksport Euroopa Liidu välistesse riikidesse ja kõige enam eksporditi mineraalseid tooteid (kütused ja kütuselisandid).

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2016–2018

Loe edasi

Aasta algas ekspordi kasvuga

pressiteade nr 30

Kaupade eksport suurenes jaanuaris võrreldes 2017. aasta jaanuariga 9% ja import vähenes 8%, teatab Statistikaamet. Ekspordi kasv oli laiaulatuslik, suurenemine toimus enamikus kaubagruppides.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2016–2018

Loe edasi

Kaubavahetus oli mullu rekordtasemel

pressiteade nr 16

Kaupade eksport suurenes 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga 8% ja import 9%, teatab Statistikaamet. 2017. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 12,8 miljardi ja imporditi Eestisse 14,7 miljardi euro väärtuses.

Eesti kaubavahetus, 2004–2017

Loe edasi

EV100: Mida ennustab väliskaubandushoroskoop?

Statistikablogi
Jaan Õmblus

Statistikaameti andmetel on väliskaubanduses olukord sajandi jooksul omajagu muutunud: kui 1924. aastal veeti Eestisse kaupu enamasti Saksamaalt, Suurbritanniast ja Venemaalt, siis 2016. aastal Soomest, Saksamaalt ja Leedust.

EV100: Mida ennustab väliskaubandushoroskoop?

Loe edasi

2017. aasta novembris kaubavahetus suurenes

pressiteade nr 6

Kaupade eksport suurenes 2017. aasta novembris võrreldes 2016. aasta novembriga 8% ja import 9%, teatab Statistikaamet. Ekspordi ja impordi kasv oli ulatuslik, väike suurenemine toimus enamikus kaubagruppides.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2015–2017

Loe edasi

Kaupade ja teenuste väliskaubandus ettevõtlusnäitajate järgi

Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 59)
Allan Aron

Artikkel vaatleb Eesti väliskaubandust valitud ettevõtlusnäitajate (hõivatute arv, tegevusala, omandivorm) järgi. Selline lähenemine võimaldab saada lisainfot rahvusvahelisel turul tegutsevate ettevõtete kohta. Analüüs hõlmab nii kaupade kui ka teenuste väliskaubandust ning aitab välja tuua nii ühisosa kui ka erinevusi kaupade ja teenuste eksportijate vahel.

Väljaande kaas

Loe edasi

Enam kui pooled Eestisse jõudnud mänguasjad on Hiina päritolu

Statistikablogi
Evelin Puura

Statistikaameti andmetel imporditi Eestisse 2016. aastal 30,5 miljoni euro eest mänguasju, millest üle 60% oli Hiina päritolu. Mänguasjade sissevedu kasvas varasema aastaga võrreldes ligi 12%.

Enam kui pooled Eestisse jõudnud mänguasjad on Hiina päritolu

Loe edasi

Eesti päritolu jõulupuud ehivad peamiselt Taani kodusid

Statistikablogi
Evelin Puura

Statistikaameti andmetel eksportis Eesti 2016. aastal ligi 115 500 jõulupuud, millest 99,7% oli kasvatatud Eestis. Ligi 60% Eestist eksporditud jõulupuudest jõudis Taani ja 25% Suurbritannia kodudesse.

Eesti jõulupuude eksport ja import

Loe edasi

Ilutulestik jõuab Eestisse peamiselt aasta viimases kvartalis

Statistikablogi
Evelin Puura

Statistikaameti andmetel imporditi 2016. aastal Eestisse 1 miljoni euro eest ilutulestikutooteid. Nende peamine sissetoomise aeg on aasta viimane kvartal ja päritoluriik Hiina.

Loe edasi

Oktoobris kaubavahetus kasvas

pressiteade nr 133

Nii kaupade eksport kui ka import kasvas 2017. aasta oktoobris võrreldes eelmise aasta oktoobriga 11%, teatab Statistikaamet. Eesti olulisim kaubanduspartner on käesoleval aastal olnud Soome. Oktoobris kasvas eksport Soome 18% ja import Soomest 15%.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2015–2017

Loe edasi