Väliskaubandus

Väliskaubandusstatistika käsitleb kaupade liikumist Eesti ja teiste riikide vahel. Kaubavoogude tähistamisel kasutatakse mõisteid eksport ja import.

Loe edasi

Väliskaubandus

artikkel
Evelin Puura, Mirgit Silla
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 221)

2015. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 11,6 miljardi ja imporditi Eestisse 13,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse käive on kahanenud juba viimased kolm aastat, kuid 2015. aastal oli langus suurim – eksport vähenes 2014. aastaga võrreldes jooksevhindades 4% ja import 5%. Kaubavahetuse vähenemist mõjutasid 2015. aastal enim mineraalsete toodete (mootorikütus, põlevkivikütteõli, elektrienergia) hinnalangus ja elektriseadmete (andmesideseadmed) kaubavahetuse kahanemine.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mais kaubavahetus kasvas

pressiteade nr 82

Kaupade eksport kasvas 2016. aasta mais võrreldes eelmise aasta maiga 4% ja kaupade import 11%, teatab Statistikaamet. Kaupade sisseveo suurem kasv võrreldes väljaveoga suurendas kaubavahetuse puudujääki.

Diagramm: Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2014–2016

Loe edasi

Enim eksporditakse ja imporditakse teenuseid Harju maakonnas

Statistikablogi
Mirgit Silla

Statistikaameti andmetel ületas 2016. aasta I kvartalis teenuste eksport importi peaaegu kõigis maakondades (v.a Hiiu ja Põlva maakonnas). Enim eksporditi ja imporditi teenuseid Harju maakonnas, kus teenuste bilanss oli 290 miljonit eurot.

Diagramm: Teenuste eksport ja import Harjumaal (sh Tallinn)

Loe edasi

Aprillis suurenes kaupade sissevedu ligi kümnendiku võrra

pressiteade nr 70

Kaupade eksport kasvas 2016. aasta aprillis võrreldes eelmise aasta aprilliga 2% ja kaupade import 9%, teatab Statistikaamet. Kaupade sissevedu suurenes peaaegu kõigis kaubajaotistes.

Diagramm: Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2014–2016

Loe edasi

Väliskaubandus

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 38)

2015. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 11,6 miljardi ja imporditi Eestisse 13,1 miljardi euro eest. Eksport oli 4% ja import 5% väiksem kui 2014. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi