Eesti piirkondlik areng. 2018. Regional Development in Estonia 

ISSN 1736-8693
ISBN 978-9985-74-618-9

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 200 lk
Ilmub: Detsember 2018

Kogumikus antakse ülevaade Eesti piirkondlikust arengust maakondade ja omavalitsusüksuste tasandil. Jälgitakse Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist ja kirjeldatakse piirkondliku arengu haldusreformijärgset stardipositsiooni. Artiklid käsitlevad rahvastikus, majanduses ja sotsiaalelus toimuvat. Andmete tõlgendamist hõlbustavad peamiste mõistete määratlused koos metoodiliste selgitustega. Esitatud on tabel omavalitsusüksuste võtmenäitajatega.

Hind 17,00 EUR

Telli trükis Telli ilmumise teavitus