Säästva arengu näitajad  (e-väljaanne)

ISBN 978-9985-74-620-2

Eesti keeles
Formaat A4. 90 lk
Ilmub: November 2018

Milline paistab Eesti areng ÜRO üleilmsete säästva arengu eesmärkide valguses? Kogumik koondab endas ligi 70 visualiseeritud ja analüüsitud näitajat. Seosed on loodud Eesti säästva arengu strateegia ning mitme arengu- ja tegevuskavaga. Kogumik valmib koostöös Riigikantselei strateegiabüroo ja valdkonna eksperdiga. Kuigi fookus on seatud säästvale arengule, pakub väljaanne silmaringi avardavat lugemist kõigile, keda huvitab Eesti areng.

Telli ilmumise teavitus