02.02.2017 nr 1

Protokoll

Lisa 1 REGREL metoodika arendused

Lisa 2 Ülevaade REGREL projekti seisust ja esimese prooviloenduse tulemustest

Lisa 3 Loendusmeetodi valikust - Eesti 2020

Lisa 4 Statistikanõukogu 2016. aasta aruanne

Lisa 5 Statistikanõukogu tööplaan 2017