02.10.2015 nr 6

STATNÕUKOGU protokoll02okt2015

Lisa 1. REGREL ülevaade statistikanõukogus 20151002

Lisa 2. Auditist ülevaated nõukogus

Lisa 3. Halduskoormus ja statistika avaldamine