04.12.2015 nr 7

PROTOKOLL 151204

Lisa 1. Nullbürokraatia_partneritele lühike ettekanne

Lisa 2. EP statistikatööd 2016-2020

Lisa 3. EP presidendi määrus Statistikatööd 2016-2020 (lisa)_toim