05.05.2017 nr 3

Protokoll

Lisa 1_Statistikaameti 2018_2022 aasta statistikatööde loetelu

Lisa 2_Uued suunad statistika avaldamisel

Lisa 3_Nullbürokraatia ja Aruandlus 3 0 seisust