07.10.2016 nr 7

Protokoll_07.10.2016

Lisa 1 Ülevaade Statistikaameti statistikatööde käigus kogutud andmete teadusuuringuteks kasutamisest

Lisa 2 E-Statistika visioon

Lisa 3 Statistikaameti 2018.–2022. aasta statistikatööde loetelu projekt