10.04.2015 nr 2

STATISTIKANÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL_10042015-1

Lisa 1. STATISTIKANÕUKOGU TÖÖPLAAN2015

Lisa 2.Statistikaprogrammi ülesehituse ja koostamisprotsessi tutvustus

Lisa3.Statistikaameti 2016.‒ 2020.aasta statistikatööde loetelu projekti ja ministeeriumides...