Rahvusvaheline laste heaolu uuring – võimalus arendada lastekeskset statistikat

http://www.stat.ee/759606
Dagmar Kutsar, Kadri Soo, Kadri Raid

Artikkel annab ülevaate rahvusvahelisest laste subjektiivset heaolu käsitlevast uurimusest „Children’s Worlds“a ja keskendub lastega korraldatavate uuringute eripäradele, näidates laste subjektiivsete hinnangute kogumise olulisust mitte ainult akadeemilises, vaid ka administratiivses plaanis ning toob näiteid uurimusega kogutud tõendite kohta, mida täiskasvanud lastelt küsimata ei teaks.