Kogumiku "Muutuv majandus ja tööturg" esitlus ajakirjanikele (3. november 2014)

Ettekanded

Robert Müürsepp: Majanduse üldtrendid ja teadmistepõhine majandus (Slideshare)

Siim Krusell: Noored tööturul (Slideshare)

Yngve Rosenblad: Tööjõu vananemine. Töölt pensionile jäämine (Slideshare)

Kogumik

Pressiteade