Tööelu-uuring. Valimiisiku identifitseerimine 2015. aasta

Küsimustiku kood: 14372015

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Tööelu-uuring (40901)".