13.10.2017 nr 5

Protokoll

Lisa 1_PwC_Projekti II etapi tulemuste ülevaade

Lisa 2_Sotsiaalstatistika teadusnõukogu

Lisa 3_SA 2017 ja lähitulevik