Ettevõtete innovatsiooniuuring. Aastad 2016-2018

Küsimustiku kood: 12932019

Uuringu küsimustik avatakse veebis alates 15. augustist 2019 Statistikaameti elektroonilise andmeedastuskeskkonna eSTAT eraisikute osas ettevõtte juhile või juhtkonna liikmele, kes saab delegeerida küsimustiku täitmise õiguse teisele isikule, kasutades volitamist.

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Innovatsioon (21702)".

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustiku käsiraamat (PDF vormingus):  EST

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG | RUS

2019 kogutavate muutujate loend