Ettevõtete innovatsiooniuuring. Aastad 2016-2018

Küsimustiku kood: 12932019

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Innovatsioon (21702)".

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

2019 kogutavate muutujate loend