Eesti sotsiaaluuring 2019. Isikuküsitlus

Küsimustiku kood: 12542019

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Sotsiaaluuring (40003)".

Küsimustik tutvumiseks (PDF vormingus):  EST | RUS