Leibkonnad

Küsimustikud ja juhendid

12542019 - Eesti sotsiaaluuring 2019. Isikuküsitlus

12552019 - Eesti sotsiaaluuring 2019. Leibkonnaküsitlus

12542020 - Eesti sotsiaaluuring 2020. Isikuküsitlus

12552020 - Eesti sotsiaaluuring 2020. Leibkonnaküsitlus

14412016 - Leibkonna eelarve uuring 2016. Isikuküsitlus

13822016 - Leibkonna eelarve uuring 2016. Kulutuste päevik

13812016 - Leibkonna eelarve uuring 2016. Leibkonnaküsitlus

13812019 - Leibkonna eelarve uuring 2019. Isikuküsitlus

13822019 - Leibkonna eelarve uuring 2019. Kulutuste päevik

12552019 - Leibkonna eelarve uuring 2019. Leibkonnaküsitlus

14652018 - Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuring