15.06.2016 nr 6

nõukogu protokoll 15.06

Lisa 1 Statistikanõukogu arvamuse projekt Statistikaameti 2017.–2021. aasta statistikatööde loetelu kohta

Lisa 2 REGREL projekti ülevaade