Piirkondlik portree Eestist
Statistika kaardirakendus

Ajakava

09.15–09.30 Registreerimine ja hommikukohv
09.30–09.40 Avasõnad
(Andres Oopkaup)

09.40–11.30 I osa. Eesti rahvastik. Eesti piirkondlik areng (juhatab Mihkel Servinski)
09.45–10.15 Rahvaloendus – kuidas edasi? (Diana Beltadze)
10.15–10.35 Euroopa riikide loendustulemused uues infosüsteemis Census Hub (Anu Tõnurist)
10.35–10.55 Haldusjaotusest läbi aegade (Mihkel Servinski)
10.55–11.20 Asukohapõhiste andmete kasutusvõimalused Tallinna näitel (Berit Hänilane)
11.20–11.30 Arutelu, kokkuvõte
11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.45 II osa. Muutuv majandus ja tööturg (juhatab Siim Krusell)
11.50–12.20 Majanduse üldtrendid ja teadmistepõhine majandus (Robert Müürsepp)
12.20–12.40 Noored tööturul (Siim Krusell)
12.40–13.10 Tööjõu vananemine (Yngve Rosenblad)
13.10–13.40 Eesti majanduse arengust (Maris Lauri)
13.40–13.45 Arutelu, kokkuvõte

13.45–14.30 Lõuna Café Swiss’is

14.30–16.45 III osa. Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine (juhatab Urve Kask)
14.35–15.00 Puude kontseptuaalne käsitlus (Luule Sakkeus)
15.00–15.20 Tegevuspiiranguga inimeste terviseseisund (Kati Karelson)
15.20–15.35 Kohvipaus
15.35–15.55 Puudega inimeste sotsiaalhoolekanne (Marianne Leppik)
15.55–16.15 Puudega inimeste sissetulek ja vaesus (Tiiu-Liisa Laes)
16.15–16.35 Tegevuspiiranguga inimeste majandusaktiivsus (Liili Abuladze)
16.35–16.45 Arutelu, kokkuvõte

Registreerimine

Väljaanded
Muutuv majandus ja tööturg
Eesti piirkondlik areng 2014
Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine