Ettevõtete majandusnäitajad

Küsimustikud ja juhendid

13442019 - EKOMAR A. Põllumajandus, metsandus, kalandus 2018. aasta

13902019 - EKOMAR B-E 2018. aasta

13902018 - EKOMAR B-E 2017. aasta

10392019 - EKOMAR F41 2018. aasta

10392018 - EKOMAR F41 2017. aasta

10412019 - EKOMAR G45 2018. aasta

10412018 - EKOMAR G45 2017. aasta

10432019 - EKOMAR G46 2018. aasta

10432018 - EKOMAR G46 2017. aasta

10452019 - EKOMAR G47 2018. aasta

10452018 - EKOMAR G47 2017. aasta

10492019 - EKOMAR H49 2018. aasta

10492018 - EKOMAR H49 2017. aasta

13912019 - EKOMAR H52-N 2018. aasta

13912018 - EKOMAR H52-N 2017. aasta

14422019 - EKOMAR IH53P-Q 2018. aasta

14422018 - EKOMAR IH53P-Q 2017. aasta

13212019 - EKOMAR J62 2018. aasta

13212018 - EKOMAR J62 2017. aasta

13232019 - EKOMAR M691 2018. aasta

13252019 - EKOMAR M692 2018. aasta

13292018 - EKOMAR M711 2017. aasta

13312018 - EKOMAR M712 2017. aasta

13332019 - EKOMAR M731 2018. aasta

13332018 - EKOMAR M731 2017. aasta

13272018 - EKOMAR M732 2017. aasta

13352019 - EKOMAR N78 2018. aasta

13352018 - EKOMAR N78 2017. aasta

10602019 - Finantsnäitajad 2019. kvartal

10602018 - Finantsnäitajad 2018. kvartal

14682019 - Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2018. aasta

14682018 - Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2017. aasta