Kasumitaotluseta organisatsioonid 2018. aasta

Küsimustiku kood: 10092019

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Kasumitaotluseta organisatsioonide majandusnäitajad (20001)".

Andmete esitamise tähtaeg: 01.07.2019

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustiku muutujate juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Lisamaterjal